Sisältöjulkaisija

angle-left Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys 3. - 9.4.2019

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 3. – 9.4.2019.
Ennakkopäänestyspaikka on kunnanvirasto, Kinnulantie 1.
Avoinna ma - pe 9 - 17 ja la - su 10 - 14.

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 14.4.2019
Äänestyspaikka on kunnanvirasto, Kinnulantie 1.
Varsinaisena vaalipäivänä äänestyspaikka on auki 9 - 20.

Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä äänestyspaikalla.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan, siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Samassa osoitteessa asuva omaishoitajasopimuksen tehnyt omaishoitaja voi myös äänestää samalla kertaa.
Ilmoittautumiset kotiäänestykseen tulee toimittaa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse (puh. 040 105 3002 tai 040 105 3003) viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16. Lomake
Kotiäänestys järjestetään ennakkoäänestysaikana.

Ennakkoäänestys laitoksissa tapahtuu ennakkoäänestysaikana vaalitoimikunnan tarkemmin ilmoittamina aikoina.

Vaalien ulkomainonta
Vaalien ulkomainonta voi alkaa viikkoa ennen ennakkoäänestystä 27.3.2019. Vaalimainostaulut sijaitsevat Kunnantalon edessä olevalla torilla. Jokaiselle puolueelle on varattu yksi kaksipuolinen mainostaulupaikka.

Vaalimainoksia voi pystyttää muuallekin kuin virallisille mainospaikoille. Julisteita ei kuitenkaan saa sijoittaa ennakkoäänestys- tai äänestyspaikkojen läheisyyteen. Mainoksen sijoittamiselle tarvitaan maanomistajan suostumus. Maantielaki ei kiellä tienvarsimainosten pystyttämistä, mutta liikennemerkkien läheisyyteen mainoksia ei saa pystyttää. Lain mukaan mainos laadittava ja sijoitettava siten, että se sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön. https://vaalit.fi/vaalimainonta

 

Ohje vaalimainosten sijoittamiseen teiden varsille

Lisätietoa vaaleista Vaalit.fi -sivuilta

Eduskuntavaalien jälkeen järjestetään EU-vaalit toukokuussa 2019  https://vaalit.fi/europarlamenttivaalit 

vaaliuurna