Korkotukilainat yksityishenkilöille

Omakotitalon rakentamiseen

Uusille omakotitaloille hyväksytään korkotukilainoja kokonaisenergiatehokkuuden perusteella. Suunnitellun omakotitalon kokonaisenergiakulutus (E-luku) saa olla enintään 85 % rakennukselle määritetystä rakentamismääräysten mukaisesta enimmäisarvosta. Lämpöhäviötason suuruus määritellään rakennuslupahakemuksen yhteydessä.

Korkotuki myönnetään sosiaalisen tarveharkinnan perusteella. Hakemukset jätetään kunnalle, joka päättää vuosittaisista hakuajoista. Korkotukilainan myöntää ja maksaa pankki tai muu rahoituslaitos. Omakotitalon rakentaminen voidaan aloittaa kunnan korkotukilainapäätöksen jälkeen.

Korkotukilaina voi kattaa enintään 80 % hyväksytyistä kustannuksista. Lainoitettaville huoneistoneliömetreille on säädetty enimmäismäärät.

Lainalle maksetaan korkotukea vuotuisen koron siitä osasta, joka ylittää 3,8 % lainan jäljellä olevasta pääomasta, siten, että viitenä ensimmäisenä lainavuonna tukea maksetaan 70 % ja viitenä seuraavana lainavuotena 50 %.

Ajantasaiset hakuohjeet ja lomakkeet ovat saatavissa ja tulostettavissa ARAn sivuilta.

Muista haettavana olevista ARAn korkotukilainoista ja tukimuodoista saa tietoja ARAn tuet -ohjeesta.