Kolmiportainen tuki

Varhainen oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja tukitoimien aloittaminen on edellytyksenä oppimisen esteiden vähentämisessä. Oppilaan sairaus, vamma, toimintavajavuus sekä psyykkiset tai sosiaaliset tekijät voivat aiheuttaa erityisen tuen tarpeen.

1. Yleinen tuki


Yleisen tuen tavoitteena on oppilaan hyvinvoinnin ja motivaation ylläpitäminen vähäisistä ja/tai lyhytaikaisista oppimisen ongelmista huolimatta. Yleisen tuen muotoja ovat muun muassa opetuksen eriyttäminen, tukiopetus, opetusryhmien joustava muuntelu ja opettajien yhteistyö.

2. Tehostettu tuki


Jos yleinen tuki ei ole riittävä oppimistavoitteiden saavuttamiseksi tai oppilas tarvitsee samanaikaisesti useampia tukimuotoja, hänelle annetaan tehostettua tukea. Tehostetun tuen muotoja ovat muun muassa osa-aikainen erityisopetus ja tukiopetus.

3. Erityinen tuki


Erityistä tukea annetaan oppilaalle, joka ei saavuta muilla tukitoimilla kasvun, kehityksen ja oppimisen tavoitteita. Erityisen tuen muotoja ovat muun muassa osa-aikainen erityisopetus ja pienryhmäopetus.

Rääkkylän koulun alaluokilla toimii erityisopetuksen pienluokka opettajanaan erityisluokanopettaja. Koululla toimii myös laaja-alainen erityisopettaja, joka antaa pienryhmä- ja yksilöopetusta. Yläluokilla erityisopetus järjestetään laaja-alaisen erityisopettajan pienryhmäopetuksena.

Pedagogisen työn ryhmä
 

Kolmiportaiseen tukeen liittyvät asiat hoitaa pedagogisen tuen ryhmä. Pedagogisen työn ryhmä perehtyy tehostettuun tukeen siirryttäessä pedagogiseen arvioon ja erityisen tuen yhteydessä pedagogiseen selvitykseen. Arvion ja selvityksen laatii luokanopettaja tai -valvoja. Erityisopettaja avustaa tuen arvioiden ja selvitysten tekemisessä. Rehtori-sivistystoimenjohtaja tekee erityisen tuen viranhaltijapäätöksen.


 

Yhteystiedot


Rääkkylän koulu


Alaluokat 0 - 6
Paksuniementie 7
82300 Rääkkylä
p. 040 105 3114 (opettajien huone)

Vastuuopettaja
p. 040 105 3113

Yläluokat 7 - 9
Paksuniementie 7
82300 Rääkkylä
p. 040 105 3106 (opettajien huone)

Rauni Ronkainen, rehtori
p. 040 105 3101
rauni.ronkainen(at)raakkyla.fi