Jätevesien käsittely

Jätevesien käsittely

Jätevesien käsittely

Jätevedet sisältävät ravinteita, bakteereja ja muita epäpuhtauksia. Tästä syystä jätevedet tulee käsitellä ennen maastoon johtamista.

Jätevesien käsittely riippuu kiinteistön sijainnista. Viemäriverkoston alueella jätevedet tulee johtaa verkoston kautta jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Haja-asutusalueella jätevedet tulee käsitellä kiinteistöllä.
Viemärilaitoksen toiminta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen tulee liittyä laitoksen tarjoamiin verkostoihin. Liittymisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Pesuvesien imeyttäminen

Ainoastaan vähäiset pesuvedet voidaan imeyttää maastoon ilman käsittelyä. Vesijohdottomien saunojen sekä vesijohdottomien loma-asuntojen jätevesien imeyttäminen maaperään esimerkiksi imeytyskaivon kautta ilman muuta esikäsittelyä on sallittua.

Käyntiosoite:

Rääkkylän kunnan jätevedenpuhdistamo
Kiteentie 61, 82300 Rääkkylä

 

Jätevedenpuhdistamon pihaan saa tuoda asuinkiinteistöiltä risut ja oksat.

Yhteystiedot

Kalevi Harinen

rakennustarkastaja
040 105 3201
kalevi.harinen@raakkyla.fi

Joni Rytkönen

apulaisrakennustarkastaja
050 434 2473
joni.rytkonen@raakkyla.fi

Seppo Multanen

hallintosihteeri
040 105 3202
seppo.multanen@raakkyla.fi

Kari Kinnunen

kiinteistöpalvelusihteeri
040 105 3203
kari.kinnunen@raakkyla.fi

Sivu arviointi ja palaute