Jätevesien käsittely

Jätevedet sisältävät ravinteita, bakteereja ja muita epäpuhtauksia. Tästä syystä jätevedet tulee käsitellä ennen maastoon johtamista.

Jätevesien käsittely riippuu kiinteistön sijainnista. Viemäriverkoston alueella jätevedet tulee johtaa verkoston kautta jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Haja-asutusalueella jätevedet tulee käsitellä kiinteistöllä. Lue lisää

Ainoastaan vähäiset pesuvedet voidaan imeyttää maastoon ilman käsittelyä. Vesijohdottomien saunojen sekä vesijohdottomien loma-asuntojen jätevesien imeyttäminen maaperään esimerkiksi imeytyskaivon kautta ilman muuta esikäsittelyä on sallittua.