Voimassa olevat kaavat

Yleiskaavat
Rääkkylän kunnassa on 3 oikeusvaikutteista osayleiskaavaa:
- Piimälahden osayleiskaava
- Paksuniemen osayleiskaava (vahvistettu osittain oikeusvaikutteisena)
- Vuoniemen osayleiskaava (yleiskaavamerkinnät ja -määräykset erillisenä)

Asemakaava
Rääkkylän kunnassa on asemakaava kirkonkylän alueella ulottuen Vänskänniemeen.
- kirkonkylän alueen kaava ja kaavamerkinnät ja -määräykset
- Vänskänniemen alueen kaava ja kaavamerkinnät ja -määräykset

Ranta-asemakaavat
Rantakaavat, jotka ovat tulleet voimaan RakL:n mukaisina, jatkavat voimassaoloaan MRL:n mukaisina ranta-asemakaavoina (MRL 214 §). Kaavat ovat maanomistajien laadituttamia.

Rääkkylän kunnassa on voimassa seuraavat ranta-asemakaavat:

Erolan ranta-asemakaava ja Erolan tilan ranta-asemakaavan muutos
Hernevaaran rantakaava ja Leskinen nimisen saaren ranta-asemakaavan muutos
Hiekkala-Särkilahti rantakaava ja kaavamääräykset (eteläpuoli), pohjoispuoli
Kalliolan ranta-asemakaava, kaavamerkinnät ja -määräykset
Lottaniemen rantakaava
Mattilan rantakaava
Niemelän rantakaava
Niemisen kärjen ranta-asemakaava
Oinaaniemen rantakaava
Paksuniemen (Sintsi) rantakaava
Piranniemen rantakaava
Selänteen rantakaava
Tiilitehtaan rantakaava

Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto / Maakuntakaava