Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus

Kunnan tulee laatia vähintään kerran vuodessa katsaus vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista merkittävistä kaava-asioista. Katsauksessa tulee selostaa kaava-asiat, niiden käsittelyvaiheet sekä kunnan päätökset ja toimet, joilla on suoraa vaikutusta kaavoitukseen. Kaavoituskatsaus on luettelo kaavoituskatsauksen laatimishetkellä käynnissä olevista ja käynnistyvistä kaavahankkeista yleispiirteisesti

Kaavahankkeita voi käynnistyä kesken vuotta, vaikkei niistä olekaan tiedotettu kaavoituskatsauksessa. Tyypillisesti tällaisia hankkeita ovat yksityisten maanomistajien hakemat asemakaavan muutokset, jotka eivät ole olleet kunnan tiedossa katsausta laadittaessa. Täsmällinen tiedottaminen yksittäisistä kaavahankkeista tehdään erikseen kaavakohtaisesti.

Parhaillaan käynnissä olevien hankkeiden tiedot löytyvät Vireillä olevat kaavat -linkin takaa.

Ajankohtaista

Yhteystiedot

Kalevi Harinen

rakennustarkastaja
040 105 3201
kalevi.harinen@raakkyla.fi

Joni Rytkönen

apulaisrakennustarkastaja
050 434 2473
joni.rytkonen@raakkyla.fi

Seppo Multanen

hallintosihteeri
040 105 3202
seppo.multanen@raakkyla.fi

Kari Kinnunen

kiinteistöpalvelusihteeri
040 105 3203
kari.kinnunen@raakkyla.fi

Sivu arviointi ja palaute