Rakennustyön aikana suoritettavat katselmukset

Rakennustyön aikana suoritettavat katselmukset ja tarkastukset määrätään yleensä rakennusluvassa ja tarvittaessa aloituskokouksessa tai rakennustyön aikana. Vastaavan työnjohtajan tehtävänä on huolehtia, että näiden katselmusten ja tarkastusten toimittamista pyydetään hyvissä ajoin.

Katselmusten ajankohdat

Aloituskokous pidetään ennen rakennustyöhön ryhtymistä ja kokouksessa  on oltava läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja

Sijainnin merkitseminen, rakennuksen paikka ja korkeusasema merkitään maastoon ennen rakentamisen aloittamista

Pohjakatselmus, kun perustusta varten tarpeelliset maankaivu- ja/tai louhintatyöt on suoritettu

Sijaintikatselmus, kun perustuksen laudoitus ja raudoitus on tehty

Perustuskatselmus, kun perustustyö on suoritettu loppuun ja laudoitukset on purettu, mutta täyttötyöt vielä tekemättä

Rakennekatselmus, kun rakennuksen runko ja muut kantavat rakenteet on tehty ja rakenteet ovat vielä näkyvissä eikä sisävalmistelutöihin ole ryhdytty

Hormikatselmus, kun hormit ovat valmiit eikä niitä vielä ole peitetty

Käyttöönottokatselmus, ennen kuin voit muuttaa uuteen kotiisi tai ottaa rakentamasi rakennuksen muuten käyttöön tulee rakennuksessa suorittaa käyttöönottokatselmus eli osittainen loppukatselmus

Loppukatselmus, kun rakennus on valmis ja pihamaan järjestelyt on suoritettu


Yhteystiedot

Rääkkylän kunta
Tekninen osasto
Kinnulantie 1, PL 7
82301 Rääkkylä

sähköposti: etunimi.sukunimi@raakkyla.fi
fax 013 661 060

Rakennustarkastaja
Kalevi Harinen
p. 040 105 3201

Apulaisrakennustarkastaja
Joni Rytkönen
puh. 050 434 2473

Kiinteistöpalvelusihteeri

Kari Kinnunen
p. 040 105 3203