Kuulutukset

Kunnanhallituksen vuosi-ilmoitus 2017

Kunnanvaltuuston kokouskuulutus 18.9.2017

Kutsuntakuulutus

Rakennustarkastajan lupapäätös 18.9.2017, julkipanoilmoitus

Rakennustarkastajan lupapäätös 12.9.2017, julkipanoilmoitus

Rakennustarkastajan lupapäätökset 22.8.2017, julkipanoilmoitus

Rakennustarkastajan lupapäätökset 15.8.2017, julkipanoilmoitus

Rakennustarkastajan lupapäätös 3.7.2017, julkipanoilmoitus

Rakennustarkastajan lupapäätökset 27.6.2017, julkipanoilmoitus

Rakennustarkastajan lupapäätökset 19.6.2017, julkipanoilmoitus

Rakennustarkastajan lupapäätös 15.6.2017, julkipanoilmoitus

Poikkeamispäätös, khall 5.6.2017 § 92
- Savikontie 163, käyttötarkoituksen muutos, Erkki ja Pirjo Nygren
- vakituisen asuinrakennuksen etäisyys rantaviivasta

Rakennustarkastajan lupapäätös 1.6.2017, julkipanoilmoitus

Poikkeamispäätökset, khall 9.5.2017 §:t 75 ja 76
- Metsolantie 39, rakennusoikeuden ylitys, talousrak. rakentaminen, Sari Kaasinen
- Petroniementie 149, vapaa-ajan asuinrakennuksen rakentaminen, Marja Vaittinen

Rakennustarkastajan lupapäätös 26.5.2017, julkipanoilmoitus

Rakennustarkastajan lupapäätökset 24.5.2017, julkipanoilmoitus

Rakennustarkastajan lupapäätökset 3.5.2017

Poikkeamispäätös, Hammaslahdentie 1426b, lomarakennuksen rakentaminen, Findonia Oy

Kunnaninsinööri (rakennustarkastaja) lupapäätökset 15.3.2017

Oriveden oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan osittainen hyväksyminen

   Kuulutus
   Kunnanvaltuuston päätös 7.11.2016 § 34 ja kaava-asiakirjat
   Aineisto kaavanlaatijan internetsivulla

Päätöksestä on tehty kolme valitusta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Kunnanhallitus on antanut lausuntonsa tehtyihin valituksiin 23.1.2017 § 5. Valitusten käsittely hallinto-oikeudessa on kesken.