Lämmitys, sähkö ja vesihuolto

Lämmitys
Kaukolämmön tuotantoa, jakelua ja myyntiä hoitaa kirkonkylän alueella Vapo Oy.

Sähkö
Sähkön jakeluverkostoa hoitaa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy.

Vesihuolto
Kirkonkylän ja Rasivaaran taajama-alueen vesi- ja viemärilaitoksen toiminnasta vastaa Rääkkylän kunta.

Hakemus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen
Vesihuoltolaitoksen maksut ja taksat
Vesihuoltolaitoksen palvelumaksut

Veden laadun tutkiminen
Veden laatua tarkkaillaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 461/2000 mukaisesti. Tutkimuksen suorittaa Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy. Vesi on kaikissa tutkimuksissa täyttänyt talousvedelle asetetut laatuvaatimukset.

Rääkkylän alueella kaikki kunnan jakeluun toimittama talousvesi on laadultaan hyvää ja hygieenisesti moitteetonta pohjavettä. Vesi alkaloidaan ja UV-desinfioidaan. Veden alkaloinnissa käytetään natriumhydroksidia. Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon Kiteen toimipaikka ottaa talousvesitutkimusnäytteet raakavedestä vedenottamoilla ja verkostovedestä jakelualueen eri pisteistä.

Talousvesitutkimus 21.3.2018, lähtevä vesi, verkostovesi
Talousvesitutkimus 25.1.2018, lähtevä vesi, verkostovesi
Talousvesitutkimus 28.11.2017, lähtevä vesi, verkostovesi
Talousvesitutkimus 29.9.2017, raakavesi, vedenottamo
Talousvesitutkimus 27.9.2017, lähtevä vesi, verkostovesi
Talousvesitutkimus 3.5.2017, lähtevä vesi, verkostovesi
Talousvesitutkimus 22.2.2017, raakavesi, vedenottamo
Talousvesitutkimus 22.2.2017, lähtevä vesi, verkostovesi

Talousvesitutkimus 3.10.2016, raakavesi, vedenottamo
Talousvesitutkimus 3.10.2016, lähtevä vesi, verkostovesi
Talousvesitutkimus 20.6.2016, lähtevä vesi, verkostovesi
Talousvesitutkimus 22.3.2016, lähtevä vesi, verkostovesi
Talousvesitutkimus 11.2.2016, lähtevä vesi, verkostovesi

Talousvesitutkimus 7.12.2015, lähtevä vesi, raakavesi
Talousvesitutkimus 19.11.2015, lähtevä vesi, raakavesi
Talousvesitutkimus 9.6.2015, lähtevä vesi, verkostovesi
Talousvesitutkimus 9.6.2015, raakavesi, vedenottamo

Talousvesitutkimus 8.4.2015, lähtevä vesi, verkostovesi
Talousvesitutkimus 10.2.2015, lähtevä vesi, verkostovesi
Talousvesitutkimus 10.2.2015, raakavesi, vedenottamo


Kunnan muilla alueilla toimivat vesiosuuskunnat
Paksuniemen vesiosuuskunta
Salokylä-Pötsönlahden vesiosuuskunta
Oravisalo-Vannilan vesiosuuskunta
Nieminen-Sintsi vesiosuuskunta