Ympäristönsuojelun lomakkeet

Ympäristölupaan liittyvät lomakkeet

Ympäristölupahakemus

Maa-aineslupaan liittyvät lomakkeet

Maa-aineslupahakemus
Selvitys naapurien kuulemisesta
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Lisätietoja maa-ainesten ottamissuunnitelman sisältövaatimuksista löytyy julkaisusta Maa-ainesten kestävä käyttö, Ympäristöhallinnon ohjeita /2009, Ympäristöministeriö. Erityisesti julkaisun liite 3, Ottamissuunnitelman sisältö s. 66–70.

Rekisteröintimenettelyyn liittyvät lomakkeet

Rekisteröinti-ilmoitus

Lannan varastointiin liittyvät lomakkeet

Aumausilmoitus

Eräiden jätteiden hyödyntämiseen maarakentamisessa liittyvät lomakkeet

MARA-ilmoitus

Ilmoitus jätehuoltorekisteriin ammattimaisesta jätteen keräyksestä

Jätehuoltorekisteri-ilmoituslomake

Muut lomakkeet

Meluilmoitus
Kotitarveottoilmoitus
Selvitys jätevesijärjestelmästä