Lupa-asiakirjat ja lomakkeet

Ohjeet
Rakennus- ja toimenpidelupahakemusta varten tarvittavat asiakirjat

Lomakkeet
Rakennus-, toimenpide-, purkamis- tai maisematyölupahakemus tai toimenpideilmoitus  pdf-lomake                         word-lomake

Rakennushankeilmoitus (RH 1), aloitusilmoitus (RH 5) ja lomakkeen täyttööhjeet
Asuinhuoneistot (RH 2) ja lomakkeen täyttöohjeet (lisäys, poisto, muutos)
Rakennushanketietojen korjausilmoitus (RH 3) ja lomakkeen täyttöohjeet

Ilmoitus naapurille rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta (käy myös poikkeamislupahakemuksen)

Hakemus / ilmoitus ja päätös, vastaava työnjohtaja tai erityisalan työnjohtaja

Rakennustyön aloituskokous, pöytäkirjapohja

Rakennusvaiheilmoitus
Rakennusluvan jatkoaikahakemus aloitukseen/valmistumiseen

Naapurin suostumus rakentaa lähemmäksi rajaa, word-lomake, pdf-lomake

Poikkeamislupaa ja suunnittelutarveratkaisua koskevat ohjeet ja lomakkeet

Ilmoitus rakennuksen poistumasta (RK 9)

Lomakkeita saat lisäksi oheisesta Suomi.fi - Asiointi ja lomakkeet -palvelusta.

Muut ohjeet ja lomakkeet
Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä -lomake
Selvitys jätevesijärjestelmästä sekä käyttö- ja huolto-ohje (haja-asutuksen jätevedet)