Lupa-asiakirjat ja lomakkeet

Ohjeet
Rakennus- ja toimenpidelupahakemusta varten tarvittavat asiakirjat

Lomakkeet
Rakennus-, toimenpide-, purkamis- tai maisematyölupahakemus sekä toimenpideilmoitus  pdf-lomake ja word-lomake

Rakennushankeilmoitus (RH 1) ja lomakkeen täyttöohjeet
Asuinhuoneistot (RH 2) (lisäys, poisto, muutos)
Rakennushanketietojen korjausilmoitus (RH 3) ja lomakkeen täyttöohjeet

Ilmoitus naapurille rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta (käy myös poikkeamislupahakemukseen)

Hakemus / ilmoitus ja päätös, vastaava työnjohtaja tai erityisalan työnjohtaja

Rakennustyön aloituskokous, pöytäkirjapohja

Rakennusvaiheilmoitus (RH 5)
Rakennusluvan jatkoaikahakemus aloitukseen/valmistumiseen

Naapurin suostumus rakentaa lähemmäksi rajaa, word-lomake, pdf-lomake

Poikkeamislupaa ja suunnittelutarveratkaisua koskevat ohjeet ja lomakkeet

Ilmoitus rakennuksen poistumasta (RK 9)

Lomakkeita saat lisäksi oheisesta Suomi.fi - Asiointi ja lomakkeet -palvelusta.

Muut ohjeet ja lomakkeet
Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä -lomake
Selvitys jätevesijärjestelmästä sekä käyttö- ja huolto-ohje (haja-asutuksen jätevedet)