Ilmoitukset ja rekisteröinti

Yleisimmät kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtävät ilmoitukset.

Lupa- ja ilmoitusmenettelyjä on ympäristönsuojelulaissa, nitraattiasetuksessa, maa-aineslaissa, maa- ja vesiliikennelaeissa sekä Rääkkylän kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä.