Nuohous

Piirinuohoojana toimii Rääkkylässä Pentti Rouvinen, p. 040 545 3474

Nuohouksesta vastaa Pohjois-Karjalan pelastuslaitos.

Nuohousalan Keskusliiton sivut
- lisätietoja nuohouksesta ja muista palveluista
- nuohoojien yhteystietojen haku
- nuohoustoimintaa säätelevät lait ja asetukset
- nuohoustyöohjeet