Osoitteen antaminen ja osoitejärjestelmä

Uusi kiinteistö tai rakennus saa osoitteen yleensä rakennusluvan yhteydessä.

Asemakaava-alueella osoitenumerointi perustuu tonttijaotukseen.

Haja-asutusalueella numerointi perustuu siihen, kuinka kaukana rakennuksen liittymä on tien alkupisteestä. Numero ilmaistaan kymmeninä metreinä.

Sekä kaava- että haja-asutusalueilla parittomat numerot ovat kadun tai tien oikealla puolella ja parilliset kadun tai tien vasemmalla puolella.

Rääkkylän kunnan alueen rakennusten osoitteet löytyvät kartalle sijoitettuina esim. Google Maps kartta- ja reittipalvelusta.

Osoitejärjestelmään liittyvistä asioista saat lisätietoja tekniseltä osastolta.