Perusopetus

Perusopetus on yleissivistävää koulutusta, jonka oppimäärän laajuus on yhdeksän vuotta. Se on maksutonta ja tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden.

Perusopetuksen tavoitteena on opettaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä turvata kaikille yhdenvertainen koulutuksellinen perusta. Peruskoulu käsittää luokat 1 - 9 ja se on tarkoitettu ikäluokalle 7 - 16 v.

Rääkkylä järjestää perusopetuksen yhtenäisenä perusopetuksena Rääkkylän koulussa, joka tarkoittaa oppijan kannalta yhtenäistä opinpolkua varhaiskasvatuksesta perusopetuksen loppuun. Kehitämme yhtenäistä perusopetusta virkarakenteella, jossa kouluilla toimii yhteisiä opettajia sekä kiinnittämällä erityistä huomiota oppilaan koulun alkamiseen ja vuosiluokkien välisiin siirtymiin. Opetussuunnitelma on laadittu yhtenäiseen perusopetukseen.

Rääkkylän koulussa on perusopetuksessa 140 oppilasta vuosiluokilla 1 - 9. 

Rääkkylän koulu on mukana koulukerhotoiminnassa. Lisäksi koulun kehittämistyötä tukee opetusryhmäkokojen pienentämiseen myönnetty valtionavustus.

Koulun hyvän ilmapiirin ylläpitämisessä ja koulukiusaamisen ennaltaehkäisyssä noudatetaan KiVa koulu-mallia.

Perusopetuksen opetussuunnitelma

Opetussuunnitelman luokka- ja ainekohtaiset tavoitteet

Esiopetuksen opetussuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma

Lukuvuosisuunnitelma 2017 - 2018

Rääkkylän koulun syystiedote 2017

 Yhteystiedot
 

Perusopetus
 

Sivistystoimisto
Paksuniementie 7
82300 Rääkkylä
p. 040 105 3102

Rauni Ronkainen, sivistystoimenjohtaja
p. 040 105 3101
rauni.ronkainen(at)raakkyla.fi

Ann-Marie Sandström, hallintosihteeri
p. 040 105 3102
ann-marie.sandstrom(at)raakkyla.fi

Rääkkylän koulu
 

Alaluokat 0 - 6
Paksuniementie 7
82300 Rääkkylä
p. 040 105 3114 (opettajien huone)

Vastuuopettaja
p. 040 105 3113

Yläluokat 7 - 9
Paksuniementie 7
82300 Rääkkylä
p. 040 105 3106 (opettajien huone)

Rauni Ronkainen, rehtori
p. 040 105 3101
rauni.ronkainen(at)raakkyla.fi