Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Rakennustarkastajana ja rakennusvalvontaa suorittavana elinvoimalautakunnan ja sen lupajaoston alaisena rakennusvalvontaviranomaisena toimii Rääkkylän kunnassa rakennustarkastaja. Rakennusvalvonnan tehtävänä on osaltaan huolehtia, että rakennettu ympäristö on terveellinen, turvallinen, kestävä ja rakentamisessa noudatetaan sitä koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo rakentamista, ohjeistaa suunnittelua ja päättää rakentamisen lupa-asioista.

Rakennusvalvonnan tehtävät:

  • neuvonta ja ohjaus
  • rakennus-, toimenpide- ja maisematyölupien sekä toimenpideilmoitusten käsittely
  • poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemusten valmistelu
  • maa-aineslupien valmistelu
  • ympäristöasioiden käsittely
  • työnjohtajien ja suunnittelijoiden hyväksyminen
  • katselmukset
  • julkisivujen ja ympäristön kunto ja siisteys
  • valitusten ja ilmoitusten perusteella tapahtuva valvonta

Rakentamisasioissa soita ja varaa aika rakennustarkastajan tai apulaisrakennustarkastajan kanssa.

Myönnetyt luvat

Rääkkylän kunnassa rakennustarkastaja myöntää rakennus- ja toimenpideluvat. Päätösten viimeinen muutoksenhakupäivä on 14 pv antopäivästä ja lupa on lainvoimainen sitä seuraavana arkipäivänä ellei luvasta ole tehty oikaisuvaatimusta. Myönnetyt luvat löytyvät kunnan nettisivuilta kuulutuksista ja kunnantalon ilmoitustaululta.

 

Rakentamisilmoitus

Muistathan tehdä henkilöasiakkaan rakentamisilmoituksen ajoissa rakennusluvan alaisista töistä ennen käyttöönotto- ja loppukatselmusta! Ohjeet ilmoituksen tekemiseen vero.fi -sivuilta.

Sivu arviointi ja palaute