Sosiaali- ja terveyspalvelut

 

Kunnan sosiaalihuollon tehtävänä on sosiaalisten ongelmien ehkäisy, sosiaalisen turvallisuuden ylläpitäminen sekä ihmisten omatoimisuuden tukeminen. Kunta vastaa sosiaalipalvelujen järjestämisestä, toimeentulotuen antamisesta, sosiaaliturvaetuuksia ja niiden käyttöä koskevasta ohjauksesta ja neuvonnasta, sosiaalisten olojen kehittämisestä ja sosiaalisten epäkohtien poistamisesta.

Terveydenhuollon tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä ja sosiaalista turvallisuutta sekä kaventaa terveyseroja. Perustana ovat ehkäisevä terveydenhuolto ja hyvin toimivat, koko väestön saatavilla olevat terveyspalvelut.

Sosiaali- ja terveydenhuollon luottamushenkilöorganisaationa toimii perusturvalautakunta. Kunnan viranhaltijat toimivat tukien ja palvelujen päätöksentekijöinä.

Attendo


Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusajat


Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote)

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Valinnanvapaus terveydenhuollossa 

Yksityiset palveluntuottajat
 

Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma

Asiakkaan ja potilaan oikeudet