Tiet ja kadut

Rääkkylässä kirkonkylässä on kunnan kunnossapitämiä katuja ja teitä noin 11 km ja kevyen liikenteen väyliä noin 3 km. Liikennevirasto vastaa maanteiden kunnossapidosta. Lisäksi on yksityisesti hoidetut yksityistiet.

Kunnalle siirtyivät vuoden 2013 syksyllä Kylätien, Kirkkotien ja Vuorlahdentien sekä Kylätien ja Kirkkotien kevyen liikenteen väylien kunnossapito. Paksuniementien kunnossapito kuuluu edelleen valtiolle.

Vastuut kadun kunnossa- ja puhtaanapidosta muuttuivat 1.11.2005, josta ympäristöministeriö on julkaissut esitteen "Kadut kuntoon".