Toripaikkamaksut

Maalaispaikasta ei peritä toripaikkamaksua
* ei ammatinharjoittaja, esimerkiksi leivonnaiset ja käsityötuotteet
* yhteisö tai järjestö, jonka tulot käytetään yleishyödylliseen tarkoitukseen

Ammatin- tai elinkeinonharjoittaja, mainosauto tms.
* toripaikkamaksu peritään käytössä olevan pinta-alan mukaan
* hinnat sisältävät arvonlisäveron

Toripaikan koko Hinta €/päivä  
2 m x 2 m 5,00  
4 m x 4 m 10,00     tavallisin toriruutu tai katos
4 m x 8 m 20,00     iso auto tai myyntirekka tms
2 m x 10 m 20,00  


Sähköstä peritään erikseen 4 €/pv/myyntipaikka.

Toripaikkamaksu on suoritettava, vaikka torilla oloaika olisi vajaa päivä. Kuitenkin lyhytaikaisesti (enintään 1 tunti) torilla pysähtyviltä ammatinharjoittajilta, esimerkiksi marjojen keräys- tai myyntiauto ja koiranmuona-auto, peritään vain 5 €/käyntikerta (verollinen).

Kihauksen ja muiden tapahtumien aikaisista järjestelyistä ja hinnoittelusta päätetään tapauskohtaisesti erikseen.

Myyjien on noudatettava annettuja säädöksiä ja ohjeita ja huolehdittava oman toimintansa osalta torin siisteydestä.