Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavalla työtoiminnalla tarkoitetaan kunnan järjestämää toimintaa pitkäaikaistyöttömille ja nuorille. Kuntouttavan työtoiminnan tarkoitus on parantaa henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle. Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu.


Kuntouttava työtoiminta perustuu aktivointisuunnitelmaan. Aktivointisuunnitelman laativat yhteistyössä asiakas, kunnan sosiaalitoimen viranomainen ja Te-toimiston työvoimaneuvoja.
Kuntouttava työtoiminta järjestetään kerrallaan 3 -24 kuukaudeksi. Toimintapäiviä voi olla 1 – 4 päivää viikossa, vähintään 4 tuntia päivässä.


Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle maksetaan työmarkkinatuki. Lisäksi maksetaan 9 € kulukorvaus/toimintaraha osallistumispäiviltä. Sosiaalitoimesta voi hakea matkakorvausta toteutuneilta toimintapäiviltä. Matkakorvaus maksetaan yli viiden kilometrin matkoilta. Matkakorvaus maksetaan edullisimman matkustustavan mukaisesti.

Ari Iittiläinen on aloittanut Rääkkylän työllisyyskoordinaattorina

Hänen tehtäviin kuuluu työ- ja koulutuspaikkojen etsiminen ja tarjoaminen työttömille, haastattelut ja hakemuksien / papereiden täyttäminen asiakkaiden apuna.

Kuntouttavan työtoiminnan ja nuorten työpajatoiminnan järjestäminen yhteistyössä TYP:in ja TE-toimiston virkailijoiden kanssa. (aktivointisuunnitelmien päivittäminen) .

Kaikissa työllistämiseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä häneen.

Osoite : Kinnulantie 1, 82300  RÄÄKKYLÄ
sähkoposti ari.iittilainen@raakkyla.fi, p. 050 439 9812

Rääkkylä työllistää-hanke

Hankkeen tavoitteena on viedä työllisyydenhoitotoimet entistä vahvemmin osaksi kuntaorganisaatioon ja kannustaa yhdistyksiä työllistämään henkilöitä mukaan toimintaansa. Hankkeen aikana on tarkoitus opastaa yhdistyksiä erilaisissa työllisyydenhoitoon liittyvissä toimissa, näitä toimia ovat esim. erilaisten  lomakkeiden  ja hakemusten täyttäminen.

Osoite : Kinnulantie 1, 82300  RÄÄKKYLÄ
sähkoposti ari.iittilainen(a)raakkyla.fi, p. 050 439 9812
linkki:  toimintasuunnitelma