Vireillä olevat kaavat

Kaavat tulevat vireille kunnanhallituksen päätöksellä.

Kaavat hyväksyy kunnanvaltuusto.

Valmisteilla oleva Oriveden rantayleiskaava ei estä rakennuslupien hakemista ja rakentamista vanhoille rakennuspaikoille.