Ympäristöluvat

Ympäristölupa tarvitaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan.

Tyypillisimpiä kunnan käsittelemiä ympäristölupia ovat eläinsuojat, murskaamot ja kiven louhinta.Ympäristöluvat myöntää ympäristölautakunta. Lupaa haetaan oheisilla lomakkeilla.