Ympäristönsuojelu

Rääkkylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii elinvoimalautakunta ja/tai sen lupajaosto. Ympäristönsuojeluun liittyviä asioita hoitaa rakennustarkastaja.

Ympäristösuojelun kannalta keskeisimpinä tehtävinä ovat:
•    ympäristö- ja maa-aineslupien valmistelu ja valvonta
•    jätehuollon yleinen valvonta
•    ympäristöntilan seuranta


kuva: Satu Juvonen


Yhteystiedot

Rääkkylän kunta
Tekninen osasto
Kinnulantie 1
82300 Rääkkylä

sähköposti: etunimi.sukunimi@raakkyla.fi
fax 013 661 060


Rakennustarkastaja
Kalevi Harinen
puh. 040 105 3201

apulaisrakennustarkastaja
Joni Rytkönen
puh. 050 434 2473

Kiinteistöpalvelusihteeri
Kari Kinnunen
puh. 040 105 3203

Hallintosihteeri
Seppo Multanen

(paikalla joka toinen viikko)
puh. 040 105 3202