Sisältöjulkaisija

angle-left Asiakkaiden palvelut jatkuvat tuttuun tapaan Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella

Asiakkaiden palvelut jatkuvat tuttuun tapaan Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella

 

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote aloittaa toimintansa 1. tammikuuta 2023. Hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut.

Asiakkaille toimipaikat ja yhteydenottokanavat palvelunumeroineen säilyvät ennallaan vuodenvaihteen siirtymässä.

– Heti vuodenvaihteessa asiakkaalle päin ei juuri muutoksia näy, sillä yhteystiedot, Siun sote -nimi, tuttu henkilöstö, toimipaikat ja palvelut pysyvät ennallaan, muutosjohtaja Elina Felin kertoo.

Isoimmat muutokset koskevat päätöksentekojärjestelmää, jossa aluevaltuusto ja muut toimielimet ovat jo aloittaneet toimintansa. Lisäksi rahoitus tulee jatkossa valtiolta eikä omistajakunnilta, joiden rooli vaihtuu yhteistyökumppaneiksi. Myös valtion ohjaus vahvistuu.

– Pohjois-Karjalassa valmius hyvinvointialueelle siirtymiseen on hyvä. Uskon, että pääsemme nopeasti vuodenvaihteen jälkeen kääntämään katseen hallinnon ja rakenteiden uudistuksesta entistäkin vahvemmin asiakkaaseen ja palvelutuotannon asiakaslähtöiseen uudistamiseen. Aluevaltuusto on jo asettanut siihen tavoitteet, Felin toteaa.

 

Nyt hyvinvointialue keskittyy turvalliseen ja sujuvaan siirtymään, mikä tarkoittaa, että työtä tehdään tarkasti henkilöstön siirron ja palkanmaksun varmistamiseksi sekä tietojärjestelmien toimivuuden turvaamiseksi.

– Tilannekuva turvalliseen siirtymään on suotuisa. Olemme tehneet tietojärjestelmien toimivuudelle varautumissuunnitelmat ja edistyminen on päivittäisessä seurannassa. Lisäksi henkilöstöpalvelut ja palveluntuottaja Meita lisäävät työpanostaan vuodenvaihteen ympärille, va. henkilöstöjohtaja Kati Koppinen valottaa.

 

Otollinen pohja olemassa

Pohjois-Karjalassa sote-uudistukselle on otollinen pohja olemassa. Pohjois-Karjalassa on ainoana alueena Suomessa järjestetty sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimen palvelut ja ympäristöterveydenhuolto maakunnallisesti integroidulla mallilla jo vuodesta 2017.

Siun sotessa on muun muassa yhtenäistetty toimintatapoja, luotu yhteistä tietopohjaa ja kehitetty palvelujen saatavuutta ja asiakaskokemuksen mittaamista. Painopistettä on alettu siirtää ongelmien ennaltaehkäisyyn, peruspalveluihin ja kotiin vietäviin palveluihin.

 

Aluevaltuuston hyväksymä hyvinvointialuestrategia ohjaa palvelujen ja toimintatapojen uudistamista koko maakunnan väestön parhaaksi, hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivonen linjaa.

Myös palvelustrategian laatiminen ja palveluverkkosuunnitelman uudistaminen on käynnistetty. Tavoitteena on, että palveluverkkosuunnitelma on valmis kesäkuussa 2023.

– Palveluita ja tuotantotapoja uudistetaan asiakaslähtöisesti yhdessä henkilöstön kanssa. Keskeistä on vahvistaa yhteistyötä eri ammattiryhmien välillä sosiaalipalveluissa, terveydenhuollossa ja pelastuslaitoksella sekä erityis- ja perustason palveluissa, Leivonen muistuttaa.

Monitoimijainen yhteistyö on jatkossakin tärkeää.

– Asiakkaan parhaaksi on tehdä yhteistyötä niin kuntien, järjestöjen, muiden viranomaisten, yritysten ja asukkaiden kanssa, kumppanuuspäällikkö Maarita Mannelin toteaa.

 

Toimipisteet ennallaan

Terveyspalvelut, kuten päivystyspalvelut, terveysasemat ja keskussairaala jatkavat vuodenvaihteessa toimintaansa kuten tähänkin saakka, ja sosiaalipalveluissa palvelut ja toimipisteet pysyvät ennallaan.

– Päivittäinen toiminta sujuu myös pelastusasemilla entiseen tapaan. Uutena asiana ensi- ja kotihoidon yhteistyö tiivistyy, kun ensihoitajat ryhtyvät tekemään kotikäyntejä kotihoidon asiakkaiden luona yöaikaan, pelastusjohtaja Markus Viitaniemi kertoo.

 

Kunnilta hyvinvointialueen vastuulle siirtyvät erityisryhmien asumispalvelujen vuokrasopimukset, jotka jatkuvat entisin ehdoin. Siun soten laitos- ja ravintohuollon palvelujen tuotanto siirtyy kunnilta Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:lle, ja muutosvaiheessa suurimmassa osassa paikkakuntia palvelut jatkuvat ennallaan.

Kuntouttavassa työtoiminnassa joillekin asiakkaille voi alkuvuodesta tulla viivettä palvelussa tai työtoimintapaikka voi vaihtua. Mahdolliset muutokset käydään läpi asiakkaan kanssa henkilökohtaisesti.

 

Puhelinnumerot, sähköpostit ja häiriötiedottaminen

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen puhelinvaihteen numero on jatkossakin 013 3300. Ympärivuorokautisesti avoinna oleva vaihde välittää puhelut kaikkiin Siun soten toimipisteisiin, Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselle ja Pohjois-Karjalan ympäristöterveydelle.

Henkilöstön sähköpostit eivät muutu, vaan ovat esimerkiksi muotoa etunimi.sukunimi@siunsote.fi. Suurin osa pelastustoimen sähköposteista säilyy muodossa etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi, mutta Juuan, Lieksan ja Nurmeksen ensihoidon sähköpostit vaihtuvat pksote.tuve.fi-loppuisiksi. Juuan, Lieksan ja Nurmeksen pelastustoimen sähköpostit ovat jatkossa etunimi.sukunimi@pelastustoimi.fi.

Mikäli häiriöitä ilmenee, hyvinvointialue viestii niistä mediatiedottein, verkkosivuillaan www.siunsote.fi sekä sosiaalisen median kanavissaan.

 

Lisätiedot:

Hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivonen, p. 013 330 8590, kirsi.leivonen@siunsote.fi

Muutosjohtaja Elina Felin, p. 013 330 9850, elina.felin@siunsote.fi

Va. henkilöstöjohtaja Kati Koppinen, p. 013 330 8545, kati.koppinen@siunsote.fi

Kumppanuuspäällikkö Maarita Mannelin, p. 013 330 4762. maarita.mannelin@siunsote.fi

Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi, p. 013 330 9161, markus.viitaniemi@pkpelastuslaitos.fi

Viestintäjohtaja Susanna Prokkola, p. 013 330 8279, susanna.prokkola@siunsote.fi