Sisältöjulkaisija

angle-left Kierrätys ja jätehuolto Rääkkylän kunnan alueella

Kierrätys ja jätehuolto Rääkkylän kunnan alueella

Kevään ja lumien sulamisen myötä pihoilta tulee esille kaikenlaista tavaraa ja rojua. Samoin pihatöistä aiheutuu puutarhajätteitä (oksia ja lehtiä). Kunnalla on jätevedenpuhdistamon pihassa (os. Kiteentie 61, 82300 Rääkkylä) vaarallisen jätteen, metalliromun, sähkö- ja elektroniikkaromun sekä puutarhajätteiden vastaanottopiste. Puhdistamon pihasta löytyy myös ekopiste kotitalouspaperille, pienmetallille, kartongille sekä lasipakkauksille. Ekopisteitä on myös melkein jokaisella kylällä. Puhdistamolla on lisäksi muovipakkausten vastaanottopiste. Kuntalaisilla on myös Rinki -ekopiste käytettävissään S-Marketin pihassa. Sinne voi tuoda samoja kierrätysjakeita kuin kunnan ylläpitämille ekopisteillekin ja lisäksi käyttökelpoisia vaatteita. Tarkempaa tietoa kierrätyksestä sekä kierrätyspisteiden sijainnit Rääkkylän kunnan alueella löytyy kunnan nettisivuilta www.raakkyla.fi/kierratys. Kunnan alueella ei ole erillisiä vastaanottopisteitä sekajätteelle, vaan jokainen kiinteistö huolehtii itse sekajätteen jätehuollosta jätehuoltoyrityksen kanssa. Lähimmät kaatopaikat löytyvät osoitteesta www.kaatopaikat.com/kategoria/pohjois-karjala/

rinki ekopiste