Sisältöjulkaisija

angle-left Vuoden 2023 yksityisteiden kunnossapitoavustukset

Vuoden 2023 yksityisteiden kunnossapitoavustukset


Rääkkylän kunnan vuoden 2023 yksityisteiden kunnossapitoavustukset ilmoitetaan haettaviksi 3.4.2023 klo. 15:00 mennessä.

1.1.2019 voimaan tulleen yksityistielain 84 §:n mukaan edellytyksenä kunnan avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin saman lain 50 §:ssä edellytetään.

Maanmittauslaitos pitää yksityistielain 51 a §:n nojalla yksityistierekisteriä niistä yksityisistä teistä, joita koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta. Toimitsijamiehen tai hoitokunnan tehtävänä on ilmoittaa maanmittaustoimistolle toimitsijamiehen tai hoitokunnan puheenjohtajan nimi ja osoitetiedot.

Kunta voi avustaa edelleen sopimusteitä ja muita omia teitä kuntalain perusteella. Avustuksen myöntäminen edellyttää hallintopäätöstä perusteluineen. Avustamisen tulee olla kunnan edun mukaista, yhdenvertaista, oikeudenmukaista ja taloudelliset vaikutukset huomioivaa.

Kunnan avustusta myönnetään tielle, jota koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja niille tieosille, mitkä toimivat pysyvän asutuksen pääsyteinä tai joilla on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys. Avustuksen saannin ehtona on, että tie on pysyvän asutuksen käyttämä pääsytie. Pysyvästi asuttuna taloutena pidetään asuntoa, jossa asutaan ympäri vuoden. Käytetyn matkan asuinrakennuksesta tai sen liittymästä tien alkuun on oltava vähintään 500 metriä. Avustusta voi saada myös tie, jolla on paikkakunnan liikenteessä huomattava merkitys kuten se, että tietä käytetään yleisesti läpikulkuliikenteeseen, tien varrella on palvelulaitoksia tai muita merkittävästi liikennettä aiheuttavia toimintoja (yleinen uima- ja veneranta, kylätalo jne.).

Avustuksen hakeminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa: https://miunpalvelut.fi/raakkyla/tieavustus

Hakemuslomakkeita on saatavana tekniseltä osastolta (kunnantalon 3. krs.). Lomakkeen saa tulostettua myös kunnan nettisivuilta www.raakkyla.fi/yksityistiet 

Viime vuonna kunnossapitoavustusta saaneille avustus myönnetään ilman hakemusmenettelyä. Asutun tieosuuden muuttuminen, tien jääminen muuksi kuin pysyvän asutuksen tieksi, pankkitilin muuttuminen ja hoitokunnan tai toimitsijamiehen muutokset tulee kuitenkin ilmoittaa.

Yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin varattu määräraha on 22 500 euroa.

Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Joni Rytkönen, puh. 050 434 2473, sähköposti: joni.rytkonen@raakkyla.fi.

Rääkkylän kunnan logo