Sisältöjulkaisija

angle-left Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin

Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin

YKSITYISTIETIETOJEN ILMOITTAMINEN DIGIROADIIN

Yksityistielain (560/2018) myötä Yksityistiekunnilla on vuodesta 2019 alkaen velvollisuus toimittaa Väylän Digiroad-järjestelmään tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot. Yksityisteiden valtionavustuksen saamisen yhtenä edellytyksenä on, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat Digiroadissa ajantasaiset. Tietoja ei saada Digiroadiin mistään muualta kuin yksityistiekunnilta ja yksityistieosakkailta. Yksityisteille ei ole lähtökohtaisesti aineistossa ilmoitettuna mitään tietoja, jos tiekunta ei ole sitä itse aiemmin tehnyt.

Ilmoitettavat tiedot

Tiekunnan tulee ensisijaisesti toimittaa valtionavustusten haun yhteydessä:

  • Painorajoitukset
  • Ajokiellot ja tien käytön rajoitukset (esim. moottoriajoneuvolla ajo kielletty)
  • Ajoesteet tai muut tien käyttöä rajoittavat liikenteenohjauslaitteet ja rakennelmat (puomit jne)
  • Liikennemerkkien mahdolliset lisäkilvet (tontille ajo sallittu jne.).
  • Tiekunta voi halutessaan toimittaa myös tien nopeusrajoituksen, joka parantaa navigaattorien oikeaa toimintaa ja voi mm. vähentää ylimääräistä tien käyttöä.
  • Lisäksi tiekunta voi halutessaan toimittaa esimerkiksi muita liikennemerkkejä ja tilapäisesti voimassa olevat tai esimerkiksi vuosittain tiettyyn vuodenaikaan toistuvat rajoitukset ja kiellot. Tähän luokkaan kuuluvat mm. toistuvat kelirikot. Kuitenkaan lyhytaikaisia, esimerkiksi tietyön aiheuttamia rajoituksia tai kieltoja ei tule ilmoittaa.

Digiroadiin tulee ilmoittaa vain kunnan suostumuksella asetettuja liikennemerkkejä.

Ohjeet tietojen ilmoittamiseen löytyvät Väyläviraston verkkosivuilta oheisen linkin takaa www.vayla.fi