Kuulutus

Kuulutukset

Kuulutukset

 

Rakennuslupa- ja ilmoituspäätös 11.5.2021, kuulutus

Rakennuslupa- ja ilmoituspäätös 7.5.2021, kuulutus

Kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 10.5.2021 klo 18.30, kuulutus

Kunnanhallituksen rakentamisen poikkeamislupapäätös 3.5.2021 § 69, julkipanoilmoitus

Maakuntakaava 2040 1. vaiheen luonnos, kuulutus

Rakennuslupa- ja toimenpideilmoituspäätökset 29.-30.4.2021, kuulutus

Koulunkäynninohjaajan määräaikainen toimi Rääkkylän koululle julistetaan haettavaksi

Koulunkäynninohjaajan määräaikainen toimi varhaiskasvatukseen julistetaan haettavaksi

Rakennuslupapäätös 27.4.2021, kuulutus

Rakennuslupapäätös ja rakennusluvan jatkoaikapäätös 22.4.2021, kuulutus

Kuntavaalit 2021 kuulutus

Vaalilain §:n 34 ja §:n 145 mukainen kuulus kuntavaaleissa 2021

Rakennuslupa-, purkamislupa- ja toimenpideilmoituspäätökset 16.4.-19.4.2021, kuulutus

Haetaan luokanopettajaa

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022-2027, kuulutus

Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusajat 1.7. - 31.12.2020, kuulutus

Riverian kuulutus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä

Tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteen esittäminen, ehdotukset
Vuoksen ja Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022-2027, kuulutus

Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusajat 1.1.2020 - 30.6.2020, kuulutus

Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusajat 1.7.2019 - 31.12.2019, kuulutus

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020-2026

Lupa lintujen rengastamiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla

Sivu arviointi ja palaute