Oppilashuolto

Oppilashuolto

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä.

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä koko oppilaitosyhteistyötä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona sekä yksilökohtaisena oppilashuoltona.

Oppilashuoltoon sisältyvät kouluterveydenhuolto, hammashuolto ja psykologi -ja kuraattoripalvelut, monialainen yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen kanssa sekä yhteistyö huoltajien kanssa.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitaja on Kati Karppanen-Kinnunen, p. 050 415 3800, sähköposti kati.karppanen-kinnunen(at)siunsote.fi. Terveydenhoitaja on tavattavissa koululla joka keskiviikko klo 9.00 – 15.00. Vastaanotto toimii ajanvarauksella yllä olevasta numerosta. Kiireelliset tapaukset hoidetaan ilman ajanvarausta.

Hammashuolto

Lukuvuoden aikana tapahtuviin tarkastuksiin ja hoitoihin menevien oppilaiden ajat toimitetaan hammashuollosta suoraan koteihin. Hammashuollon ajanvarauksen puhelinnumero on 013 330 2443.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on Virpi Lappalainen, p. 013 330 6273, sähköposti virpi.lappalainen(at)siunsote.fi. Koulukuraattori on tavattavissa koululla joka torstai. Kuraattorin vastaanotto on ruokalan päädyssä olevassa pikkuluokassa.

Koulupsykologi

Koulupsykologi on Marja Pirttilä, p. 013 330 9958, marja.pirttila(at)siunsote.fi. Koulupsykologi on tavattavissa koululla joka torstai. Koulupsykologin vastaanotto on kouluterveydenhoitajan huoneessa.

 

Oppilashuoltoryhmät


Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä

Ryhmän tehtävänä on tietopohjan kokoaminen ja suunnitelman laatiminen koulun oppilashuoltotyölle sekä oppilashuoltotyön seuranta ja kehittäminen.

Yksilöllinen oppilashuoltotyöryhmä

Yksilöllinen oppilashuoltoryhmä kootaan tapauskohtaisesti yksittäisen oppilaan tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi.

Oppilashuoltoon liittyvissä asioissa ota yhteyttä rehtoriin, p. 040 105 3101.

Sivu arviointi ja palaute