tietosuojakuva

Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

Rääkkylän kunta käsittelee toiminnassaan paljon sekä julkisia että salaisia tietoja ja asiakirjoja. Asiakirjojen julkisuudesta ja salassapidosta säädetään ns. julkisuuslaissa.

Henkilötietojen käsittelystä säädetään EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa, jota noudatetaan 25.5.2018 alkaen. Jo aikaisemmin henkilötietojen käsittelyä on ohjattu kansallisella henkilötietolailla, jonka EU:n tietosuoja-asetus siis korvaa.

Tietosuoja-asetuksessa on määritelty ne tietosuojaperiaatteet, joita on noudatettava kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Henkilörekisteri ja tietosuojaselosteet

Tietyssä palvelukokonaisuudessa käsiteltävät henkilötiedot muodostavat henkilörekisterin, jonka rekisterinpitäjänä toimii se kunnan toimielin, joka ao. palvelusta vastaa. Kaikista henkilörekistereistä on laadittava tietosuojaselosteet, joista on ilmettävä asetuksen mukaiset tiedot.

Alla olevista linkeistä löytyvät Rääkkylän kunnan tietosuojaselosteet. Niitä päivitetään parhaillaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on aina
- oikeus tarkastaa omat tietonsa rekisteristä
- oikeus vaatia virheellisten tai puutteellisten tietojen korjaamista
- oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä

Lisäksi rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, jotka eivät tosin välttämättä toteudu kaikissa henkilörekistereissä:
- oikeus pyytää tietojen käytön rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
- oikeus tietojen poistamiseen

tietosuoja- ja turvapolitiikka

Rääkkylän kunnan tietosuoja-ja turvapolitiikassa määritellään mm. tavoitteet, vastuut ja toteutustavat ja sen pohjalta annetaan tarkemmat ohjeet henkilötietojen käsittelylle ja asiakirjahallinnolle yleensäkin.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Ajankohtaista

  angle-left Hankekoordinaattori

  Haemme matkailualueen kehittämisen hankekoordinaattoria

  Haemme hankekoordinaattoria POHJOISEN SAIMAAN MATKAILUALUEEN KEHITTÄMINEN OSANA LAKELANDIA -kehittämishankkeelle (EAKR)

   

  Tehtävässäsi voit ja joudut näyttämään osaamistasi ja asiantuntemustasi matkailualalta sekä kehittämään alueemme matkailun kestävää ja kansainvälistä kasvua.

  Hankkeessa lisäksesi työskentelevät Lipertek Oy:n palkkaama projektipäällikkö, osa-aikainen yritysneuvoja sekä kumppanikunta Heinäveden palkkaama toinen hankekoordinaattori. 

  Pohjoisen Saimaan matkailualueen kehittäminen osana Lakelandia on ryhmähanke, jonka toteuttavat yhdessä Lipertek Oy, Heinäveden kunta ja Rääkkylän kunta. Hankkeessa luodaan edellytyksiä kehittyvälle matkailun liiketoiminnalle Liperin, Heinäveden ja Rääkkylän alueella. Tavoitteena on tehdä yhteisestä Pohjoisen Saimaan alueesta kiinnostava ja näkyvä vastuullisten matkailupalveluiden tuottaja Saimaan vesialueella.

  Hankkeessa tunnistetaan ja kootaan kunnat yhdistävä vastuullinen matkailureitistö, lisätään alueen yritysten vastuullisuusosaamista sekä tuotteistetaan matkailutuotteita kotimaisille ja ulkomaisille matkailijoille. Toimenpiteillä lisätään alueen vetovoimaa, työllisyyttä ja kilpailukyvyn kasvua sekä tehdään aluetta ja sen palveluita näkyväksi. Hankkeen aikana tehdään monipuolisesti yhteistyötä alueen yritysten, yrittäjyydestä kiinnostuneiden, rahoittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

  Edellytämme tehtävään valittavalta henkilöltä soveltuvaa koulutusta, mielellään korkeakoulututkintoa. Olet etsimämme henkilö, jos sinulla on:

  • matkailutoimialan osaamista ja hyvät viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot (kielitaidosta plussaa)
  • projektihallinnan taitoja ja sitoutumista asetettuihin tavoitteisiin
  • intohimoa, avoimuutta ja rohkeutta uusien mahdollisuuksien luomiseen
  • yritystoiminnan tuntemusta sekä luontevaa kykyä työskennellä yritysten kanssa

  Tehtävän hoito edellyttää oman auton käyttöä, sillä työ edellyttää luontevaa liikkumista hankkeen vaikutusalueella. Eduksi katsotaan kokemus vastaavien projektien toteuttamisesta ja erityisesti EU-rahoitteisten projektien hallinnasta.

  Tehtävä on hankkeen toteuttamisaikaan sidottu määräaikainen työsuhde. Tehtävä täytetään, mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen. Työsuhteen aloitus sopimuksen mukaan, kuitenkin aikaisintaan 1.10.2023. Hankkeen suunniteltu toteuttamisaika on 1.8.2023 – 31.12.2025. Tehtävän kokonaispalkka asettuu hakijan aiemmasta työkokemuksesta riippuen välille 3 000–3 300 €/kk.

  Lähetä hakemuksesi 15.9.2023 klo 23.59 mennessä ensisijaisesti osoitteeseen raakkyla@raakkyla.fi, sähköpostin aiheeksi hankekoordinaattori tai kirjalliset hakemukset osoitteeseen Kinnulantie 1, 82300 Rääkkylä. Tehtävässä käytetään 6 kuukauden koeaikaa.

  Lisätietoja tehtävästä antavat kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puhelin 040 105 3001 ja kehityssihteeri Raita Joutsensaari, puhelin 040 105 3010 tai sähköpostitse molemmat muotoa etunimi.sukunimi(at)raakkyla.fi.

  lossi

  Tietosuojavastaava

           tietosuojavastaava@raakkyla.fi

  Sivu arviointi ja palaute