tietosuojakuva

Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

Rääkkylän kunta käsittelee toiminnassaan paljon sekä julkisia että salaisia tietoja ja asiakirjoja. Asiakirjojen julkisuudesta ja salassapidosta säädetään ns. julkisuuslaissa.

Henkilötietojen käsittelystä säädetään EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa, jota noudatetaan 25.5.2018 alkaen. Jo aikaisemmin henkilötietojen käsittelyä on ohjattu kansallisella henkilötietolailla, jonka EU:n tietosuoja-asetus siis korvaa.

Tietosuoja-asetuksessa on määritelty ne tietosuojaperiaatteet, joita on noudatettava kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Henkilörekisteri ja tietosuojaselosteet

Tietyssä palvelukokonaisuudessa käsiteltävät henkilötiedot muodostavat henkilörekisterin, jonka rekisterinpitäjänä toimii se kunnan toimielin, joka ao. palvelusta vastaa. Kaikista henkilörekistereistä on laadittava tietosuojaselosteet, joista on ilmettävä asetuksen mukaiset tiedot.

Alla olevista linkeistä löytyvät Rääkkylän kunnan tietosuojaselosteet. Niitä päivitetään parhaillaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on aina
- oikeus tarkastaa omat tietonsa rekisteristä
- oikeus vaatia virheellisten tai puutteellisten tietojen korjaamista
- oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä

Lisäksi rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, jotka eivät tosin välttämättä toteudu kaikissa henkilörekistereissä:
- oikeus pyytää tietojen käytön rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
- oikeus tietojen poistamiseen

tietosuoja- ja turvapolitiikka

Rääkkylän kunnan tietosuoja-ja turvapolitiikassa määritellään mm. tavoitteet, vastuut ja toteutustavat ja sen pohjalta annetaan tarkemmat ohjeet henkilötietojen käsittelylle ja asiakirjahallinnolle yleensäkin.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Ajankohtaista

  angle-left Paksuniemen satamaan haetaan yrittäjää

  Paksuniemen satamaan haetaan yrittäjää

   

  Rääkkylän Paksuniemi on vanhan meijerimiljöön ympärille muodostunut matkailukohde ja satama-alue. Kävijämäärä alueella on jatkuvasti kasvanut. Rääkkylän kunta kehittää aluetta aktiivisesti ja tällä hetkellä piha-alueen liikennejärjestelyitä parannetaan. Alueella on myös muuta yritystoimintaa ja siellä sijaitsee mm. kesäteatterinäyttämö, myllymuseo, museoalue ja uimaranta.  

  Paksuniemen vierasvenesatama-alue käsittäen seuraavat rakennukset ja toiminnot:

  • kahvilarakennus
  • aittarakennus
  • rantasaunarakennukset (2 kpl, 38 m2 ja 31 m2). Talvisin rantauimalan sauna on avantouimareiden käytössä.
  • vierasvenesataman omaan lukuun tapahtuva satamapalvelujen hoitaminen ja kotisataman siisteydestä huolehtiminen
  • entisessä meijeri- ja myllyrakennuksessa satama-alueen asiakkaiden käytössä olevien wc-tilojen hoitaminen ja siisteydestä huolehtiminen

   

   

  Nykyisten yrittäjien luopuessa toiminnasta etsimme alueelle kehittämisestä innostunutta ja yhteistyökykyistä yrittäjää. 

  Edellytämme hakijoilta toimintasuunnitelmaa ja pyydämme ehdotusta kohteen vuokrasta 23.9.2022 mennessä.

  Lisätiedot ja yhteydenotot.

  kehityssihteeri Raita Joutsensaari, p. 040 105 3010,  raita.joutsensaari@raakkyla.fi

  tekninen johtaja Kalevi Harinen p. 040 105 3201, kalevi.harinen@raakkyla.fi, rakennuksiin  ja teknisiin asioihin liittyvät kysymykset

   

  Yritystoiminnasta luopuvat yrittäjät ovat valmiita myymään liiketoimintaansa liittyvää laitteistoa, kalustoa, konsultointia ja goodwill-arvoa omalla kaupalla.

  Lisätiedot p. 040 683 8748/Jouni Honkanen, Tomi Helanne

   

   

  Tietosuojavastaava

           tietosuojavastaava@raakkyla.fi

  Sivu arviointi ja palaute