tietosuojakuva

Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

Rääkkylän kunta käsittelee toiminnassaan paljon sekä julkisia että salaisia tietoja ja asiakirjoja. Asiakirjojen julkisuudesta ja salassapidosta säädetään ns. julkisuuslaissa.

Henkilötietojen käsittelystä säädetään EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa, jota noudatetaan 25.5.2018 alkaen. Jo aikaisemmin henkilötietojen käsittelyä on ohjattu kansallisella henkilötietolailla, jonka EU:n tietosuoja-asetus siis korvaa.

Tietosuoja-asetuksessa on määritelty ne tietosuojaperiaatteet, joita on noudatettava kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Henkilörekisteri ja tietosuojaselosteet

Tietyssä palvelukokonaisuudessa käsiteltävät henkilötiedot muodostavat henkilörekisterin, jonka rekisterinpitäjänä toimii se kunnan toimielin, joka ao. palvelusta vastaa. Kaikista henkilörekistereistä on laadittava tietosuojaselosteet, joista on ilmettävä asetuksen mukaiset tiedot.

Alla olevista linkeistä löytyvät Rääkkylän kunnan tietosuojaselosteet. Niitä päivitetään parhaillaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on aina
- oikeus tarkastaa omat tietonsa rekisteristä
- oikeus vaatia virheellisten tai puutteellisten tietojen korjaamista
- oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä

Lisäksi rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, jotka eivät tosin välttämättä toteudu kaikissa henkilörekistereissä:
- oikeus pyytää tietojen käytön rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
- oikeus tietojen poistamiseen

tietosuoja- ja turvapolitiikka

Rääkkylän kunnan tietosuoja-ja turvapolitiikassa määritellään mm. tavoitteet, vastuut ja toteutustavat ja sen pohjalta annetaan tarkemmat ohjeet henkilötietojen käsittelylle ja asiakirjahallinnolle yleensäkin.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Ajankohtaista

  angle-left Paksuniemen sataman yleisuunnitelma

  Paksuniemen sataman yleisuunnitelma

  Paksuniemen sataman yleissuunnitelma on valmistumassa. Suunnitelma on tehty osana Paksuniemen sataman logistiikkahanketta, jonka tavoitteena on Paksuniemen alueen liikenne -ja pysäköintialueiden parantaminen sekä saada alueella liikkuminen turvalliseksi.

  Hankkeen konkreettiset tavoitteet ovat seuraavat: Paksuniemen alueen kokonaissuunnitelman tekeminen, tie- ja pysäköintialueiden parantaminen ja lisääminen (osittainen asfaltointi) sekä veneiden talvisäilytyspaikkojen rakentaminen sekä satamanosturin hankkiminen ja lastauslaiturin tekeminen.

  Hankkeen rahoitus on saatu EU:n rakennerahastosta. Rahoituksen erityistavoitteena PK- yritysten liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 250 360 euroa, josta tuen osuus on 70 prosenttia. Rääkkylän kunnan osuus 32 645 € (vuosi 2022) ja 42 463 € (vuosi 2023).

  Lisätiedot: hankesihteeri Raita Joutsensaari p. 040 105 3010, raita.joutsensaari@raakkyla.fi

  Linkki yleissuunnitelmaan

  Linkki asemapiirrokseen


   

  Tietosuojavastaava

           tietosuojavastaava@raakkyla.fi

  Sivu arviointi ja palaute