hankinnat teräkset

Hankinnat

Rääkkylän kunnan hankinnat

Rääkkylän kunta hankkii yksityiseltä sektorilta tavaroita ja palveluita, joiden avulla se järjestää vastuullaan olevia palveluita. Kunnan käyttämät tavara- ja palveluhankinnat olivat vuonna 2021 yhteensä n. 13,9 milj. euroa. Vuotuiset investoinnit olivat 341 372 euroa.

Hankinnat toteutetaan hajautetusti kunnan yksiköissä. Kunta käyttää hankintalain mukaisissa hankinnoissa Joensuun kaupungin organisaatioon kuuluvaa Pohjois-Karjalan hankintatoimea, joka vastaa seudullisesti keskitetyistä tavara- ja palveluhankinnoista. Hankintatoimessa on mukana mm. 14 kuntaa, 11 seurakuntaa sekä lukuisia kuntayhtymiä, yhtiöitä tai yhdistyksiä.

Suunnitellut investoinnit vuodelle2019

Suunnitellut investoinnit vuodelle 2022

Rakennukset

 • päiväkodin ikkunoiden saneeraukset, 15 000 €
 • yläkoulun ikkunoiden saneeraukset, 30 000 €
 • terveyskeskuksen LV-järjestelmän osittainen uusiminen, 30 000 €
 • meijerirakennuksen katon korjaus, 30 000 €
 • kunnan työpajan korjaukset, 25 000 €

Maa- ja vesirakenteet

 • katujen peruskorjausta ja asfaltointien uusimista, 40 000 €
 • katuvalojen rakentamiset/korjaukset, 30 000 €
 • kirkonkylän uusi ulkokuntoilupaikka, 45 000 €

Johtoverkostot- ja laitteet

 • vesijohtoverkoston rakentaminen / peruskorjaus, 60 000 €
 • viemäriverkoston rakentaminen / peruskorjaus, 20 000 €

Muut kiinteät koneet ja laitteet

 • yläkoulun keittiön yhdistelmäuunin uusiminen, 12 000 €

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Rääkkylään hankinnat

PERIAATTEET
Rääkkylä noudattaa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä sekä kunnan omia ohjelmia, periaatteita, sääntöjä ja ohjeita. Hankinnat toteutetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Hankintaohjelma/-strategia ohjaa kunnan hankintatoimintaa. Hankintatoiminnalla tarkoitetaan kunnan kaikkia hankintojen, ostojen ja tilaamisen suunnitteluun, kilpailuttamiseen sekä toteuttamiseen liittyviä toimintoja, sekä hankintasopimuksia ja niiden hallintaa.

Hankinnat Jatko

 

TARJOUSPYYNNÖT


Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset julkaistaan HILMA-palvelussa, joko kansallisesti tai EU-laajuisesti, hankinnan arvon mukaisesti. Kussakin hankintailmoituksessa kerrotaan, mistä tarjouspyynnöt löytyvät.

Kaikki Pohjois-Karjalan hankintatoimen tarjouspyynnöt löytyvät osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/tarjouspyynnöt

 

PIENHANKINNAT


Kynnysarvot alittaviin pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia, vaan kunnan yksiköt toteuttavat hankintaohjeen mukaisesti hyvän hallinnon periaatteita sekä muuta lainsäädäntöä noudattaen.

Kunnan pienhankinnat tehdään pääsääntöisesti Cloudian pienhankintapalvelun kautta, jonka avulla lisätään pienhankintojen avoimuutta ja tehostetaan niiden tekemistä. Yritykset voivat rekisteröityä sähköiseen palveluun ilmaiseksi.

Tulevat hankinnat ja neuvonta

HANKINTANEUVONTA

Julkisiin hankintoihin liittyvää maksutonta neuvontaa kaikille alueen yrittäjille tarjoaa hankinta-asiamies Jarkko Peiponen, jarkko.peiponen(at)josek.fi puh. 0400 378 777.

 • Painopisteenä on yritysten aktivointi ja konkreettinen auttaminen Pohjois-Karjalassa toteutettaviin julkisiin hankintoihin osallistumisessa.
 • yritysten konkreettinen avustaminen ja neuvonta esim. tarjousten jättämisessä ja sähköisissä järjestelmissä toimimisesta
 • yritysten informointi ajankohtaisista hankinta-asioista ja menossa olevista kilpailutuksista
 • erilaisten tilaisuuksien (esim. infojen ja hankintailtojen) järjestäminen sekä muu yhteistyö alueen toimijoiden kanssa

Hankinta-asiamiestoiminta toteutetaan 1.1.2017–31.12.2018 Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:n, Pohjois-Karjalan hankintatoimen, Keski-Karjalan Kehitysyhtiö KETI Oy:n ja Pohjois-Karjalan Yrittäjien yhteishankkeena.

Sivu arviointi ja palaute