Rääkkylä Hinku-kunta

Kohti hiilineutraalia kuntaa

Kohti hiilineutraalia kuntaa

Rääkkylän kunnanvaltuusto on päätöksellään 22.8.2022 § 36 liittynyt ilmastotyön edelläkävijöihin, Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon (Hinku). Hinku-verkostoon liittyessään Rääkkylä sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Rääkkylän liittymisen myötä Hinku-verkostossa on jo 87 kuntaa ja niiden yhteenlaskettu asukasluku on 2 267 000. Hinku-verkostoa vetää Suomen ympäristökeskus SYKE.

Rääkkylässä on vähennetty 25,5 prosenttia kasvihuonepäästöjä vuodesta 2007 vuoteen 2020. Se on hieman vähemmän kuin Pohjois-Karjalassa keskimäärin (34%).

Kunnan merkittävimmät päästölähteet ovat tieliikenne, työkoneet, maatalous ja rakennusten lämmitys. Kuntaorganisaatio aiheuttaa päästöistä keskimäärin noin 10 prosenttia, asukkaat 50 ja yritykset noin 40 prosenttia.

Yksi näkyvimmistä Rääkkylän kunnan HINKU-teoista tähän mennessä on ollut aurinkopaneelien asentaminen kunnan omistamien kiinteistöjen katoille. Aurinkovoimaa käytetään jo mm. Rääkkylän yläkoululla ja terveyskeskuksella sekä vuoden 2023 aikana myös jätevedenpuhdistamolla.

Myös yksityisellä sektorilla on innostuttu aurinkovoimasta, mm. PKO on asentanut paneeleja Rääkkylä S-marketin katolle.

Rääkkylän kunta on vaihtanut LED-lamput koko katuvaloverkostoonsa. Jatkossa tehtäviä Hinku- ja energiansäästötoimenpiteitä ovat mm. kunnan omistamien kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen (mm. valaistuksen uusiminen ledeiksi), kiertotalouden edistäminen myymällä ja purkamalla vanhoja kiinteistöjä ja kalustoa sekä peruskorjaamalla vanhaa. Rääkkylän kunta on lähtenyt myös mukaan Ilmastokestävä Pohjois-Karjala -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on luoda kunnille ja yrityksille toimintatapoja, jotka tukevat kasvihuonepäästöjen vähentämistä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä. Toimintatapojen tulee olla myös kestäviä taloudellisesti ja sosiaalisesti sekä tuoda työtä ja uudenlaisia yrittämisen mahdollisuuksia Pohjois-Karjalaan.

Mikä Hinku

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-verkosto jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille.

Rääkkylän kunnan päästövähennyssuunnitelma vuodelle 2024