Jätehuolto

Jätehuolto

Ympäristöhuollon yhteystiedot

Jätteenkuljetuspalveluja Rääkkylässä suorittaa Kiteen jätehuolto Oy puh. 0400 418 011, osoite Sumpputie 1, 82500 Kitee, s-posti: kiteenjatehuolto@gmail.com sekä Lassila & Tikanoja Oy, puh. 010 636 111, osoite Puhoksentie 15, 82500 Kitee.

Sopensuon jätteenkäsittelypaikka

Sopensuon jätteenkäsittelypaikalla Kiteellä toimii yhdyskuntajätteen (sekajätteen) siirtokuormausasema, jossa on myös mm. vaarallisten jätteiden (ent. ongelmajätteiden) ja SER-romun vastaanotto. Asemalla vastaanotettavat yhdyskuntajätteet kuljetetaan Fortum Waste Solutions Oy:lle (entinen Ekokem Oy) energiahyötykäyttöön. Käsittelymaksut löytyvät Kiteen kaupungin taksoista.

Sopensuon jätteenkäsittelypaikka on avoinna arkisin ma - pe klo 7 - 16.00.
Yhteystiedot:
Puhoksentie 15, 82500 Kitee

Puh. 040 105 1231

Rääkkylän paloasema
Kylätie 14, 82300 Rääkkylä
Puh. 013 267 4815 tai 040 524 4576
Apulaispalopäällikkö Rauno Jumppanen p. 0400 173 155

Pohjois-Karjalan ympäristöterveys
Terveystarkastaja p. 040 105 0072

Jätehuollon järjestäminen Rääkkylän kunnan alueella

Jätelaki (646/2011) velvoittaa kunnan järjestämään mm. vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa sekä asuntolassa ja muussa asunnossa syntyvän jätteen, mukaan lukien sako- ja umpikaivolietteen, jätehuollon asukkaille (JL 32 §). Lisäksi kunnan vastuulle kuuluu sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutustoiminnassa sekä julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätehuollon järjestäminen sekä ne liikehuoneiston yhdyskuntajätteet, jotka kerätään kiinteistöllä tai putkikeräysjärjestelmässä yhdessä edellä tarkoitettujen jätteiden kanssa.

Kunnan on huolehdittava, että kunnallisella jätehuoltovastuulla olevan jätteen kuljetus järjestetään kiinteistön haltijan järjestämästä vastaanottopaikasta käsittelyyn (kiinteistökohtainen jätteenkuljetus).

Uudessa jätelaissa oli mahdollisuus valita toisena vaihtoehtona ollut kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus (aiemmin ns. sopimusperusteinen jätteenkuljetus), jossa alueen asukkaat itse sopivat kuljetusyhtiön kanssa jätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta kunnan määräämään loppusijoituspaikkaan (JL 37 §).

Rääkkylässä jätehuoltoviranomaisena toimiva ympäristölautakunta (nyk. elinvoimalautakunnan lupajaosto) päätti v. 2013 säilyttää Rääkkylän kunnassa, koko kunnan alueella, kiinteistönhaltijain järjestämän jätteenkuljetuksen, jossa asukkaat itse edelleenkin järjestävät jätteenkuljetuksen sopimalla siitä jätteenkuljetuspalveluja tarjoavan yrityksen kanssa.

Hyöty- ja vaarallisten jätteiden maksu (ent. hyöty- ja ongelmajätemaksu)

Kunnan on perittävä jätelain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätteen loppukäsittelystä perittävällä maksulla on katettava vähintään 21 §:ssä tarkoitetut kustannukset. Kunta voi periä jätemaksua myös 93 §:n 1 momentissa kunnan vastuulle säädetystä jäteneuvonnasta, 143 §:ssä säädetyn rekisterin ylläpidosta ja muista vastaavista jätehuollon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

Sivu arviointi ja palaute