Jätehuolto

Jätehuolto

Jätehuolto

 

Jätehuollon järjestäminen Rääkkylän kunnan alueella

Jätelaki (646/2011) velvoittaa kunnan järjestämään mm. vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa sekä asuntolassa ja muussa asunnossa syntyvän jätteen, mukaan lukien sako- ja umpikaivolietteen, jätehuollon asukkaille (JL 32 §). Lisäksi kunnan vastuulle kuuluu sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutustoiminnassa sekä julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätehuollon järjestäminen sekä ne liikehuoneiston yhdyskuntajätteet, jotka kerätään kiinteistöllä tai putkikeräysjärjestelmässä yhdessä edellä tarkoitettujen jätteiden kanssa.

Kunnan on huolehdittava, että kunnallisella jätehuoltovastuulla olevan jätteen kuljetus järjestetään kiinteistön haltijan järjestämästä vastaanottopaikasta käsittelyyn (kiinteistökohtainen jätteenkuljetus).

Uudessa jätelaissa on mahdollisuus valita toisena vaihtoehtona kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus (aiemmin ns. sopimusperusteinen jätteenkuljetus), jossa alueen asukkaat itse sopivat kuljetusyhtiön kanssa jätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta kunnan määräämään loppusijoituspaikkaan (JL 37 §).

Rääkkylässä jätehuoltoviranomaisena toimiva ympäristölautakunta (nyk. elinvoimalautakunnan lupajaosto) päätti v. 2013 säilyttää Rääkkylän kunnassa, koko kunnan alueella, kiinteistönhaltijain järjestämän jätteenkuljetuksen, jossa asukkaat itse edelleenkin järjestävät jätteenkuljetuksen sopimalla siitä jätteenkuljetuspalveluja tarjoavan yrityksen kanssa.

Jätteenkuljetuspalveluja Rääkkylän alueella järjestävät:

    Lassila & Tikanoja Oyj, os. Puhoksentie 15, 82500 Kitee
    nettisivut: http://www.lassila-tikanoja.fi/asioi/
    puh. 050 378 7570 tai 050 527 8060

    Kiteen Jätehuolto Oy, os. Sumpputie 1, 82500 Kitee
    nettisivut: www.kiteenjatehuolto.fi, sähköpostiosoite: kiteenjatehuolto@gmail.com
    puh. 0400 418 011

Hyöty- ja vaarallisten jätteiden maksu (ent. hyöty- ja ongelmajätemaksu)

Kunnan on perittävä jätelain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätteen loppukäsittelystä perittävällä maksulla on katettava vähintään 21 §:ssä tarkoitetut kustannukset. Kunta voi periä jätemaksua myös 93 §:n 1 momentissa kunnan vastuulle säädetystä jäteneuvonnasta, 143 §:ssä säädetyn rekisterin ylläpidosta ja muista vastaavista jätehuollon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

Hyöty- ja vaarallisen jätteen jätemaksua peritään vuosittain kiinteistönomistajilta (kunnanvaltuuston päätös 19.12.1996 § 117).

 

Jätevedenpuhdistamon pihaan saa tuoda asuinkiinteistöiltä risut ja oksat. Rääkkylän kunnan jätevedenpuhdistamon os. on Kiteentie 61, 82300 Rääkkylä.
 

Keski-Karjalan jäteopas

Sivu arviointi ja palaute