Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus

Kunnan tulee laatia vähintään kerran vuodessa katsaus vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista merkittävistä kaava-asioista. Katsauksessa tulee selostaa kaava-asiat, niiden käsittelyvaiheet sekä kunnan päätökset ja toimet, joilla on suoraa vaikutusta kaavoitukseen. Kaavoituskatsaus on luettelo kaavoituskatsauksen laatimishetkellä käynnissä olevista ja käynnistyvistä kaavahankkeista yleispiirteisesti

Kaavahankkeita voi käynnistyä kesken vuotta, vaikkei niistä olekaan tiedotettu kaavoituskatsauksessa. Tyypillisesti tällaisia hankkeita ovat yksityisten maanomistajien hakemat asemakaavan muutokset, jotka eivät ole olleet kunnan tiedossa katsausta laadittaessa. Täsmällinen tiedottaminen yksittäisistä kaavahankkeista tehdään erikseen kaavakohtaisesti.

Parhaillaan käynnissä olevien hankkeiden tiedot löytyvät Vireillä olevat kaavat -linkin takaa.

Kaavoituskatsaus

Sivu arviointi ja palaute