Nuohous

Nuohous

Nuohous

Yli miljoonassa suomalaisessa pientalossa on tulisija. Tulisija on rakennukseen kuuluva rakennusosa tai laite, jossa poltetaan kiinteitä, nestemäisiä tai kaasumaisia aineita. Nuohouksen tarkoituksena on poistaa savuhormeihin ja tulisijoihin kertynyt palamisjäte, jotteivät ne aiheuttaisi palovaaraa. Lisäksi nuohouksella edistetään energian taloudellista käyttöä, ympäristönsuojelua ja ihmisten asumisviihtyvyyttä.

Tulisijat hormeineen on nuohottava vuoden välein. Vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden välein. Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja hormi on nuohottava ennen käyttöönottoa. Nuohouksesta on säädetty tarkemmin pelastuslain perusteella annetuilla asetuksilla, säädöksillä, määräyksillä ja ohjeilla.

Nuohouksen tilaus

Rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuutena on tilata määräajoin nuohooja suorittamaan rakennuksessa nuohous. Nuohooja huolehtii työllään kiinteistöjen paloturvallisuudesta puhdistamalla tulisijat ja savuhormit. Lisäksi hän tarkistaa suojaetäisyydet, ilmoittaa havaitsemansa puutteet ja viat ja opastaa tulisijan käyttäjiä.

Jotta nuohous voidaan suorittaa turvallisesti, tulee kiinteistön savupiipulle johtavat tikkaat olla kunnossa. Tikkaiden tulee olla kunnolla kiinnitetyt ja riittävän tukevat. Nuohooja joutuu liikkumaan kaikkina vuodenaikoina ja esimerkiksi sateen liukastama katto on erittäin vaarallinen. Tikkaiden ja kulkusiltojen kunto on kiinteistön omistajan vastuulla.

 

Piirinuohoojana toimii Rääkkylässä Pentti Rouvinen, p. 040 545 3474
 
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos hankkii nuohouspalvelut palvelujen tuottajalta ja valvoo nuohouspalvelujen toteuttamista.

 

Sivu arviointi ja palaute