Oriveden oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava

Sivu arviointi ja palaute

Vireillä olevat kaavat

___________________________________________________________________________________________________________

Oriveden oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava

Kunnanvaltuusto päätti 28.01.2019 § 5, että kaavan valmistelua ei jatketa.

Kunnanvaltuusto hyväksyi päätöksel­lään 7.11.­2016 § 34 Oriveden oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan hyväksymisalueen 1 osalta.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on kuitenkin Keski-Karjalan Luonto ry:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan Piiri ry:n valituksesta kumonnut päätöksellään 21.9.2017 Oriveden rantaosayleiskaavan hyväksymisalueen 1 osalta.

Oriveden rantaosayleiskaavaehdotus II

Rääkkylän alueen Oriveden rantaosayleiskaavaehdotus II oli useiden muutoston johdosta uudelleen nähtävillä osallisten kuulemista varten 7.1. – 8.2.2016.

Kaavaehdotuksesta II laadittiin Natura-arvioinnin tarveharkinta (30.10.2016) ja kaavasta saatiin lausunnot Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta sekä metsähallitukselta. Lausuntojen mukaan kaava saattaa merkittävästi heikentää saimaannorpan elinympäristöjä. Kunnan, konsultin ja viranomaisten kesken pidettiin 5.4.2016 neuvottelu, jonka perusteella kaavaehdotukseen II esitettiin tehtäväksi vielä seuraavat muutokset: Sulkulahdesta poistetaan 1 uusi rakennuspaikka ja Sulkulahden ympäristöön osoitetaan jäillä liikkumiskielto.

Tätä kaavaratkaisua kutsutaan nimellä kaavaehdotus III ja siitä on laadittu Natura-arviointi 6.6.2016. Natura-arvioinnin mukaan kaavaratkaisu ei merkittävästi heikennä saimaannorpan elinympäristöjä. Tästä Natura-arvioinnista on Pohjois-Karjalan ELY-keskus antanut lausuntonsa 10.10.2016  ja Metsähallitus 11.10.2016. Lausuntojen mukaan kaavaehdotuksessa III esitetty mitoitus on saimaannorpan pesien lähieisillä manneralueilla liian korkea ja näin ollen kaavaratkaisu saattaa merkittävästi heikentää saimaannorpan elinympäristöjä. Nämä alueet on nimetty lausunnossa ja alueisiin on viitattu Natura-arvioinnissa.

Edellä olevan johdosta kaavan hyväksymispäätös on jaettu erillisiin osiin siten, että ensin hyväksytään ne alueet, jotka ovat etäällä saimaannorpan pesistä ja joilla ei ole ELY-keskuksen ja Metsähallituksen lausuntojen perusteella paineita mitoituksen muuttamiseen. Hyväksymisalue 1 ei sisällä tiloja, joihin kuuluu saaria. Saarten mitoitus ei ole kaikilta osiltaan selvä.

Kaavaan liittyvät vaiheet

Osallistumis. ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 24.8. - 22.9.2009.

Luonto- ja maisemaselvitys olivat nähtävillä Rääkkylän kunnan teknisellä osastolla 1. - 30.4.2010. Lisäksi järjestettiin kaksi tiedotustilaisuutta, joista Rääkkylän tilaisuus pidettiin 22.4.2010.

Rääkkylän kunnanvaltuusto hyväksyi päätöksellään 25.6.2012 § 19 Rääkkylän osalta Oriveden rantaosayleiskaavan tavoitteet ja mitoitusperusteet.


Osayleiskaavaluonnos oli yleisesti nähtävillä 15.8. - 20.9.2013. Yleisö-/esittelytilaisuus oli 5.9.2013 koulukeskuksen auditoriossa. Kaavaluonnoksesta saatiin 10 lausuntoa ja 279 mielipidettä. Kunnanvaltuusto hyväksyi päätöksellään 2.6.2014 § 21 muutetut, 5.5.2014 päivätyt, mitoitusperusteet. Edellä olevan johdosta kaavaan on tehty useita muutoksia.

Osayleiskaavaehdotus pidettiin nähtävillä 2.2. - 6.3.2015. Kaavoittaja oli tavattavissa 11.2.2015 klo 15.00 - 20.00 Rääkkylän kunnan valtuustosalissa järjestetyssä yleisötilaisuudessa. Kaavaehdotuksesta saatiin 12 lausuntoa ja 119 muistutusta.

Oriveden rantaosayleiskaavaehdotus II oli useiden muutoston johdosta uudelleen nähtävillä osallisten kuulemista varten 7.1. – 8.2.2016. Kaavaehdotuksesta II laadittiin Natura-arvioinnin tarveharkinta (30.10.2016) ja kaavasta saatiin lausunnot Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta sekä metsähallitukselta.

___________________________________________________________________________________________________________

Asiakirja- ja mediatiedostot

Kansiot
  • thumbnail
    Juuri nyt käyttäjältä

    {title}