Oriveden oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava

Sivu arviointi ja palaute

Vireillä olevat kaavat

___________________________________________________________________________________________________________

Oriveden oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava

Kaavaan liittyvät vaiheet

Kunnanvaltuusto päätti 28.01.2019 § 5, että kaavan valmistelua ei jatketa.

Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi päätöksellään 21.9.2017 Keski-Karjalan Luonto ry:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan Piiri ry:n valituksesta Oriveden rantaosayleiskaavan hyväksymisalueen 1 osalta.

Kunnanvaltuusto hyväksyi päätöksel­lään 7.11.­2016 § 34 Oriveden oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan hyväksymisalueen 1 osalta.

Edellä olevan johdosta kaavan hyväksymispäätös jaettiin erillisiin osiin siten, että ensin hyväksyttäisiin ne alueet, jotka ovat etäällä saimaannorpan pesistä ja joilla ei olisi ELY-keskuksen ja Metsähallituksen lausuntojen perusteella paineita mitoituksen muuttamiseen. Hyväksymisalue 1 ei sisältänyt tiloja, joihin kuuluu saaria. Saarten mitoitus ei ollut kaikilta osiltaan selvä.

Tätä kaavaratkaisua kutsuttiin nimellä kaavaehdotus III ja siitä oli laadittu Natura-arviointi 6.6.2016. Natura-arvioinnin mukaan kaavaratkaisu ei merkittävästi heikentänyt saimaannorpan elinympäristöjä. Tästä Natura-arvioinnista Pohjois-Karjalan ELY-keskus antoi lausuntonsa 10.10.2016  ja Metsähallitus 11.10.2016. Lausuntojen mukaan kaavaehdotuksessa III esitetty mitoitus oli saimaannorpan pesien lähieisillä manneralueilla liian korkea ja näin ollen kaavaratkaisu olisi saattanut merkittävästi heikentää saimaannorpan elinympäristöjä. Nämä alueet oli nimetty lausunnossa ja alueisiin oli viitattu Natura-arvioinnissa.

Oriveden rantaosayleiskaavaehdotus II oli useiden muutoston johdosta uudelleen nähtävillä osallisten kuulemista varten 7.1. – 8.2.2016. Kaavaehdotuksesta II laadittiin Natura-arvioinnin tarveharkinta (30.10.2016) ja kaavasta saatiin lausunnot Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta sekä metsähallitukselta. Lausuntojen mukaan kaava saattaa merkittävästi heikentää saimaannorpan elinympäristöjä. Kunnan, konsultin ja viranomaisten kesken pidettiin 5.4.2016 neuvottelu, jonka perusteella kaavaehdotukseen II esitettiin tehtäväksi vielä seuraavat muutokset: Sulkulahdesta poistetaan 1 uusi rakennuspaikka ja Sulkulahden ympäristöön osoitetaan jäillä liikkumiskielto.

Osayleiskaavaehdotus pidettiin nähtävillä 2.2. - 6.3.2015. Kaavoittaja oli tavattavissa 11.2.2015 klo 15.00 - 20.00 Rääkkylän kunnan valtuustosalissa järjestetyssä yleisötilaisuudessa. Kaavaehdotuksesta saatiin 12 lausuntoa ja 119 muistutusta.

Osayleiskaavaluonnos oli yleisesti nähtävillä 15.8. - 20.9.2013. Yleisö-/esittelytilaisuus oli 5.9.2013 koulukeskuksen auditoriossa. Kaavaluonnoksesta saatiin 10 lausuntoa ja 279 mielipidettä. Kunnanvaltuusto hyväksyi päätöksellään 2.6.2014 § 21 muutetut, 5.5.2014 päivätyt, mitoitusperusteet. Edellä olevan johdosta kaavaan on tehty useita muutoksia.

Rääkkylän kunnanvaltuusto hyväksyi päätöksellään 25.6.2012 § 19 Rääkkylän osalta Oriveden rantaosayleiskaavan tavoitteet ja mitoitusperusteet.

Luonto- ja maisemaselvitys olivat nähtävillä Rääkkylän kunnan teknisellä osastolla 1. - 30.4.2010. Lisäksi järjestettiin kaksi tiedotustilaisuutta, joista Rääkkylän tilaisuus pidettiin 22.4.2010.

Osallistumis. ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 24.8. - 22.9.2009.

___________________________________________________________________________________________________________

Asiakirja- ja mediatiedostot

Kansiot
  • thumbnail
    Juuri nyt käyttäjältä

    {title}