Perusopetus

Perusopetus

Perusopetus

Perusopetus on yleissivistävää koulutusta, jonka oppimäärän laajuus on yhdeksän vuotta. Se on maksutonta ja tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden. Tavoitteena on opettaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä turvata kaikille yhdenvertainen koulutus. Peruskoulussa on luokat 1 - 9 ja se on tarkoitettu 7 - 16 vuotiaille.

Rääkkylän kunta järjestää perusopetuksen yhtenäisenä perusopetuksena Rääkkylän koulussa. Tämä tarkoittaa oppilaan kannalta yhtenäistä opinpolkua varhaiskasvatuksesta perusopetuksen loppuun. Kehitämme yhtenäistä perusopetusta, jossa kouluilla toimii yhteisiä opettajia. Kiinnitämme erityistä huomiota oppilaan koulun alkamiseen ja vuosiluokkien välisiin siirtymiin. Opetussuunnitelma on laadittu yhtenäiseen perusopetukseen.

Rääkkylän koulussa on perusopetuksessa 114 oppilasta vuosiluokilla 1 - 9.

Rääkkylän koulu on mukana koulukerhotoiminnassa. Lisäksi koulun kehittämistyötä tukee opetusryhmäkokojen pienentämiseen myönnetty valtionavustus.

Koulun hyvää ilmapiiriä ylläpidetään ja koulukiusaamista ennaltaehkäistään KiVa koulu-mallilla.