Tiedonhallinta

Asiakirjanjulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tämä on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 §:n mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus, jonka tarkoituksena on helpottaa tietopyyntöjen tekemisessä kunnalle.

Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen (621/1999, 8§). Pääosin kunnan asiakirjat ovat julkisia. Asiakirjat voivat kuitenkin sisältää myös salassa pidettävää tietoa. Salassapidolle on aina jokin julkisuuslaista tai muusta laista tuleva peruste. Asianosaisella on lisäksi oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista.  

Kunnan asiakirjajulkisuuskuvausta täydennetään edelleen ja päivitetään tarvittaessa.

Linkki asiakirjajulkisuuskuvaukseen

Tietopyynnön toimittaminen

Kunnalle osoitetut tietopyynnön voi toimittaa kirjaamoon. Kirjaamo rekisteröi tietopyynnön ja toimittaa sen käsittelyyn viivytyksettä oikealle taholle. Tarvittaessa autamme yksilöimään asiakirjan, josta tieto tarvitaan. Jos kunta vastaanottaa tietopyynnön, joka kuuluu toisen viranomaisen toimialaan, se siirretään kyseisessä asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle hallintolain (434/2003) 21 §:n nojalla.

Henkilötietojen tarkastuspyyntöjen tekeminen on ohjeistettu Tietosuoja-sivullamme.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoja koskeva tietopyynnöt osoitetaan Siun sotelle.

 

Kirjaamon yhteystiedot:

Rääkkylän kunta
Kinnulantie 1
82300 Rääkkylä

raakkyla@raakkyla.fi

hallintosihteeri puh. 040 105 3002