Vaalit

Vaalit

 

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021 ja ennakkoäänestysaika on 26.5. - 8.6.2021

 

Kuntavaalin ehdokashakemukset

Ketkä voivat asettaa ehdokkaita?

Ehdokkaita kuntavaaleissa voivat asettaa
1) puoluerekisterissä olevat puolueet sekä
2) äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset.

Kukin puolue voi asettaa kunnassa enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertaisen määrä ehdokkaita. Kun Rääkkylässä valitaan 21 valtuutettua, puolueella voi olla enintään 31 ehdokasta. Puolueet voivat muodostaa keskenään vaaliliittoja. Vaaliliiton muodostaneiden puolueiden ehdokkaiden yhteismäärä saa kuitenkin olla enintään sama kuin yksittäisen puolueen ehdokkaiden enimmäismäärä.

Valitsijayhdistyksen yhden ehdokkaan asettamiseksi voi perustaa vähintään 10 asianomaisessa kunnassa äänioikeutettua henkilöä. Valitsijayhdistykset voivat muodostaa yhteislistoja, joissa kussakin voi olla enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä ehdokkaita.

Puolue ja valitsijayhdistys voivat käyttää ehdokashakemuksen tekemisessä oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaan laadittuja lomakkeita. Oikeusministeriö on laatinut ehdokasasettelulomakkeet PDF-muodossa.

Ehdokashakemuksen tekeminen

Puolueen ja valitsijayhdistyksen tulee toimittaa ehdokaslistansa (ehdokashakemuksensa) kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 4.5.2021 (40. päivänä ennen vaalipäivää) ennen kello 16. Samaan määräaikaan mennessä keskusvaalilautakunnalle on toimitettava myös ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista. Kunkin kunnan keskusvaalilautakunta julkaisee viimeistään 26.4.2021 (48. päivänä ennen vaalipäivää) kuulutuksen, jossa ilmoitetaan, kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä paikassa ehdokashakemuksia ja ilmoituksia otetaan vastaan.

Rääkkylässä ehdokaslistojen julkaisemista koskevia hakemuksia ja niihin liittyviä asiakirjoja otetaan vastaan kunnanvirastolla (2. krs) 3. ja 4.5.2021 klo 13 - 16 tai muuna erikseen sovittavana aikana ennen määräaikaa.  Asiakirjoja ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri puh. 040 105 3002.

 

Ennakkoäänestys 26.5. - 8.6.2021

Ennakkoäänestyspaikka, kunnanvirasto os. Kinnulantie 1, Rääkkylä, on avoinna
ma - pe klo 9 – 17

la – su klo 10 – 14.

Ulkona äänestäminen on mahdollista sopimalla asiasta etukäteen ottamalla yhteyttä puhelimitse arkisin klo 9 - 17 keskusvaalilautakunnan sihteeriin p. 040 105 3002 tai vaalivirkailijaan p. 040 105 3003. Ulkona äänestäminen äänestyspaikan välittömässä läheisyydessä osoitteessa Kinnulantie1, Rääkkylä.

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään kuvallisella henkilötodistuksella ( passi, ajokortti, kuvallinen Kela-kortti). Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada maksutta poliisilaitokselta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Korttia haettaessa on oltava mukana kaksi passi kuvaa.
 

Koronaohjeita äänestäjille kuntavaaleissa saa vaalit.fi sivustolta


Vaalipäivä sunnuntaina 13.6.2021

Vaalipäivän äänestyspaikka on kunnanvirasto, os. Kinnulantie 1, Rääkkylä

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään kuvallisella henkilötodistuksella ( passi, ajokortti, kuvallinen Kela-kortti). Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada maksutta poliisilaitokselta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Korttia haettaessa on oltava mukana kaksi passi kuvaa.


Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan, siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Samassa osoitteessa asuva omaishoitajasopimuksen tehnyt omaishoitaja voi myös äänestää samalla kertaa. Ilmoittautumiset keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse puh. 040 105 3002 tai 040 105 3003, viimeistään 1.6.2021 ennen klo 16. Tartuntatautilääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä olevat voivat äänestää kotiäänestyksessä, jos äänestys voidaan toteuttaa terveysturvallisesti esim. äänestäjän kodin pihassa.


Vaalien ulkomainonta

Kuntavaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen
aloittamista.

Aikataulut vuoden 2021 kuntavaaleissa

https://vaalit.fi/aikataulut-kuntavaaleissa

 

Lisätietoja: https://vaalit.fi/etusivu

Sivu arviointi ja palaute