Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto

 

Rääkkylän vanhusneuvosto on kunnan ja sen alueella toimivien ikäihmisten ja vanhusjärjestöjen yhteistyöelin, joka on toiminut vuodesta 1999.

Vanhusneuvosto järjestää ikäihmisten virkistystoimintaa yhteistyössä järjestöjen kanssa. Toiminnalla halutaan edesauttaa ikääntyvien hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista kotioloissa mahdollisimman pitkään.

Vanhusneuvosto tapaa kunnan asukkaita ja selvittää ikäihmisten palvelujen tarpeita kylätapaamisissa Rääkkylän kylillä.

Kunnanhallitus valitsee vanhusneuvostoon valtuustokaudeksi yhdeksän jäsentä. Jäsenet edustavat eri eläkeläis- ja vanhusjärjestöjä, kunnan eri kyliä ja asuinalueita. Lisäksi neuvostoon kuuluu kunnan edustajia.

Vanhusneuvosto 2021 - 2025

Raili Makkonen, Eläkeliiton Rääkkylän yhdistys
Senja Lappalainen, Niemisen seudun kylien edustaja
Kirsti Karvinen, Rääkkylän eläkkeensaajat ry
Heli Sarkkinen, palvelutalojen edustaja
Raija Venäläinen, Rääkkylän kristillinen eläkeläisyhdistys ry
Aarne Rouvinen, Eläkeliiton Rääkkylän yhdistys ry
Tommi Sallinen, Rasivaaran kylien edustaja
Jyrki Kymäläinen, kunnan edustaja
Raita Joutsensaari, kunnan edustaja

 

Vanhusneuvoston tehtäviin kuuluu muun muassa:

  • edistää viranomaisten, vanhusten ja vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa
  • auttaa ikäismisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon
  • tehdä aloitteita ja esityksiä ikäihmisiä koskevissa asioissa
  • edistää tiedottamista ja tiedonkulkua viranomaisten ja vanhusväestön välissä
  • arvioida kunnan tarjoamien palveluiden saatavuus, riittävyys ja laatu

 

 

Pöutäkirjat/muistiot

Ajankohtaista

Ajankohtaista on hetkellisesti pois käytöstä.

Pöytäkirjat v. 2020 ja 2019

Sivu arviointi ja palaute