Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset

 

Viranhaltijapäätökset pidetään kuntalaisten nähtävänä kunnan yleisessä tietoverkossa päätöksen tehneen viranomaisen harkinnan mukaan (Kuntalaki 140 §). Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä tietoverkossa.  Päätökset pidetään nähtävänä ja ovat luettavissa kunnan verkkosivuilla niin kauan, kuin niihin voi hakea muutosta.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei ole julkaistu verkossa.

Julkiset tiedot ovat kokonaisuudessaan nähtävinä muutoksenhaku- ja oikaisuvaatimusohjeineen niiden toimialueiden yksiköissä, joissa päätöksentekijä työskentelee.

 

Viranhaltijapäätökset

Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Ajankohtaista

  angle-left Kunnan asiakaspalvelu suljettu perjantaina 3. helmikuuta
  Virhe tapahtui prosessoidessa esitysmallia.
  Java method "static com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalServiceUtil.getArticle(long, String)" threw an exception; see cause exception in the Java stack trace.
  
  ----
  FTL stack trace ("~" means nesting-related):
  	- Failed at: #assign reservedArticle = journalArti... [in template "391972#392006#UUTINEN_TMPL-1.0.0" at line 10, column 1]
  ----
  1<#assign displaydate = .vars['reserved-article-display-date'].data> 
  2<#assign originalLocale = .locale> 
  3<#setting locale = localeUtil.getDefault()> 
  4<#assign displaydate = displaydate?datetime("EEE, d MMM yyyy HH:mm:ss Z")> 
  5<#assign locale = originalLocale> 
  6 
  7<#assign journalArticleId = .vars['reserved-article-id'].data /> 
  8<#assign journalArticleLocalServiceUtil = staticUtil["com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalServiceUtil"] /> 
  9<#assign layoutLocalServiceUtil = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.service.LayoutLocalServiceUtil"] /> 
  10<#assign reservedArticle = journalArticleLocalServiceUtil.getArticle(groupId, journalArticleId) /> 
  11<#if reservedArticle?? && reservedArticle.getLayout()??> 
  12  <#assign contentUrl = reservedArticle.getLayout().getFriendlyURL(localeUtil.getDefault()) /> 
  13<#else> 
  14  <!-- Error while fetching article display page url --> 
  15  <#assign contentUrl = "#" /> 
  16</#if> 
  17<div class="article-container clear"> 
  18 
  19  <!-- article header --> 
  20 
  21  <div class="article-header-container"> 
  22    <div class="article-header"> 
  23      <div class="article-date"> 
  24        ${displaydate?string["dd.MM.yyyy"]} 
  25      </div> 
  26      <h1>${articleTitle.getData()}</h1> 
  27      <div class="article-ingress"> 
  28      ${articleTitle.articleIngress.getData()} 
  29      </div> 
  30    </div> 
  31  </div> 
  32 
  33  <!-- article content --> 
  34 
  35  <div class="article-content"> 
  36  ${articleContent.getData()} 
  37  </div> 
  38	<div style="display: none;"> 
  39	<#if articleThumbnail.getData()?? && articleThumbnail.getData() != ""> 
  40	  <img style="display:none;" data-fileentryid="${articleThumbnail.getAttribute("fileEntryId")}" alt="${articleThumbnail.getAttribute("alt")}" src="${articleThumbnail.getData()}" /> 
  41  </#if> 
  42  </div> 
  43  <!-- repeatable link list --> 
  44 
  45<#if articleLinkList.getSiblings()?has_content> 
  46  <#list articleLinkList.getSiblings() as cur_linklist> 
  47    <#if cur_linklist.articleLinkText.getSiblings()[0].getData()?has_content> 
  48      <div class="article-linklist"> 
  49        <#if cur_linklist.getData()?has_content> 
  50          <div class ="article-linklist-title"> 
  51            <h3>${cur_linklist.getData()}</h3> 
  52          </div> 
  53        </#if> 
  54        <ul class="link-list container"> 
  55          <#if cur_linklist.articleLinkText.getSiblings()?has_content> 
  56            <#list cur_linklist.articleLinkText.getSiblings() as cur_link> 
  57              <li class="article-link col-md-6 col-xs-12"> 
  58                <i class="icon-chevron-right"></i><a href="${cur_link.articleLinkAdress.getData()}">${cur_link.getData()}</a> 
  59              </li> 
  60            </#list> 
  61          </#if> 
  62        </ul> 
  63      </div> 
  64    </#if> 
  65  </#list> 
  66</#if> 
  67 
  68<#if articleContactList.getSiblings()?has_content> 
  69  <#list articleContactList.getSiblings() as cur_contactlist> 
  70    <#if cur_contactlist.articleContactText.getSiblings()[0].getData()?has_content> 
  71    <div class="article-linklist contact-linklist"> 
  72      <#if cur_contactlist.getData()?has_content> 
  73        <div class ="article-linklist-title contact-title"> 
  74          <h3>${cur_contactlist.getData()}</h3> 
  75        </div> 
  76      </#if> 
  77      <ul class="link-list contact-link container"> 
  78        <#if cur_contactlist.articleContactText.getSiblings()?has_content> 
  79          <#list cur_contactlist.articleContactText.getSiblings() as cur_contact> 
  80            <li class="article-contact col-md-6 col-xs-12"> 
  81              <div class="contact-name-container"> 
  82                <i class="icon-chevron-right"></i>${cur_contact.getData()} 
  83              </div> 
  84              <div class="article-contact-info"> 
  85                <p>${cur_contact.articleContactTitle.getData()}</p> 
  86                <p>${cur_contact.articleContactAdress.getData()}</p> 
  87                <p>${cur_contact.articleContactNumber.getData()}</p> 
  88                <p>${cur_contact.articleContactEmail.getData()}</p> 
  89              </div> 
  90            </li> 
  91          </#list> 
  92        </#if> 
  93      </ul> 
  94    </div> 
  95    </#if> 
  96  </#list> 
  97</#if> 
  98  <div class="return-links"> 
  99  	<div class="return-to-previous"> 
  100  	  <a class="return-link" href="javascript:history.back()"> 
  101  	    <i class="icon-chevron-left"></i> 
  102  	    <@liferay.language key="back-to-previous" /> 
  103  	  </a> 
  104  	</div> 
  105    <div style="display: none;" id="return-to-news-listing" class="return-to-news-listing"> 
  106      <a id="return-to-news-list-link" class="return-link" href="${contentUrl}"> 
  107        <i class="icon-chevron-left"></i> 
  108        <@liferay.language key="back-to-news-list" /> 
  109      </a> 
  110    </div> 
  111  </div> 
  112</div> 
  113 
  114   
  115 
  116<style> 
  117  div.h2 { 
  118    display:none !important;   
  119
  120</style> 
  121<script type="text/javascript"> 
  122window.onload = function () {  
  123  var currentLocation = window.location.toString(); 
  124  if(currentLocation.includes("/-/")) { 
  125    var returnLinkContainer = document.getElementById("return-to-news-listing"); 
  126    var returnLinkElement = document.getElementById("return-to-news-list-link"); 
  127    // if reserved journalarticle layout isn't set, this will do the trick at least when user is opening this article from /uutiset page 
  128    if (returnLinkElement.href.includes("/-/")) { 
  129      var newsLocation = currentLocation.split("/-/")[0]; 
  130      //console.log("changing url to newlocation: "+newsLocation); 
  131      returnLinkElement.href=newsLocation; 
  132      returnLinkContainer.style.display = "block"; 
  133
  134    returnLinkContainer.style.display = "block"; 
  135
  136
  137</script> 

  Sivu arviointi ja palaute