Voimassa olevat kaavat

Voimassa olevat kaavat

Voimassa olevat kaavat

Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus vastaa maankäytöstä ja kaavoituksesta. Kunta järjestää tarvitsemansa kaavoittajapalvelut ostopalveluin ulkopuolisilta suunnittelijoilta.

Suunnittelijan ohella tekninen osasto osaltaan valmistelee asema- ja yleiskaavat sekä näiden muutokset kunnan luottamuselinten päätettäviksi. Lisäksi tekninen osasto valmistelee osaltaan haja-asutusalueelle rakentamiseen liittyvät suunnittelutarveratkaisut ja päätökset, jotka koskevat poikkeamista esimerkiksi kaavamääräyksistä.

Yleiskaavat

Rääkkylän kunnassa on 3 oikeusvaikutteista osayleiskaavaa:

Asemakaava

Rääkkylän kunnassa on asemakaava kirkonkylän alueella ulottuen Vänskänniemeen.

Ranta-asemakaavat

Rantakaavat, jotka ovat tulleet voimaan RakL:n mukaisina, jatkavat voimassaoloaan MRL:n mukaisina ranta-asemakaavoina (MRL 214 §). Kaavat ovat maanomistajien laadituttamia.

Rääkkylän kunnassa on voimassa seuraavat ranta-asemakaavat:

Voimassa olevat kaavat

Sivu arviointi ja palaute