Voimassa olevat kaavat

Voimassa olevat kaavat

Voimassa olevat kaavat

Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus vastaa maankäytöstä ja kaavoituksesta. Kunta järjestää tarvitsemansa kaavoittajapalvelut ostopalveluna ulkopuolisilta suunnittelijoilta.

Suunnittelijan ohella elinvoimapalvelut osaltaan valmistelee asema- ja yleiskaavat sekä näiden muutokset kunnan luottamuselinten päätettäviksi. Lisäksi elinvoimapalvelut valmistelee osaltaan haja-asutus ja ranta-alueelle rakentamiseen liittyvät suunnittelutarveratkaisut sekä poikkeamispäätökset, jotka koskevat rantarakentamista tai poikkeamista esimerkiksi kaavamääräyksistä.

Yleiskaavat

Rääkkylän kunnassa on 2 oikeusvaikutteista ja 1 oikeusvaikutukseton osayleiskaava:

Mitä on oikeusvaikutteisuus?

Yleiskaavan yhteydessä näkee usein käytettävän termiä oikeusvaikutteinen. Mitä tämä sana tarkoittaa? Oikeusvaikutteisella yleiskaavalla tarkoitetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti laadittua yleiskaavaa, jonka kunta on hyväksynyt 1.1.2000 jälkeen.
 
Oikeusvaikutteisia ovat nykyisin lähes kaikki uudet yleiskaavat. Lain mukaan yleiskaava on aina oikeusvaikutteinen, ellei kaavakartalla ole erikseen muuta mainittu. Oikeusvaikutteinen yleiskaava ohjaa kunnan päätöksentekoa. Pääperiaatteena on, että lupaa rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan oikeusvaikutteisen yleiskaavan toteuttamista.

Asemakaava

Rääkkylän kunnassa on asemakaava kirkonkylän alueella ulottuen Vänskänniemeen.

Ranta-asemakaavat

Rantakaavat, jotka ovat tulleet voimaan RakL:n mukaisina, jatkavat voimassaoloaan MRL:n mukaisina ranta-asemakaavoina (MRL 214 §). Kaavat ovat maanomistajien laadituttamia.

Rääkkylän kunnassa on voimassa seuraavat ranta-asemakaavat:

Voimassa olevat kaavat

Sivu arviointi ja palaute