Kaavoituskatsaus

Kunnan tulee laatia vähintään kerran vuodessa katsaus vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista merkittävistä kaava-asioista. Katsauksessa tulee selostaa kaava-asiat, niiden käsittelyvaiheet sekä kunnan päätökset ja toimet, joilla on suoraa vaikutusta kaavoitukseen.

Kaavoituskatsaus 2017-2018