Korjajaukset ja korjausavustukset

Korjajaukset ja korjausavustukset

Korjausavustukset ovat siirtyneet kunnilta ARA:lle

Vuoden 2017 alussa voimaan tulleen lain mukaan kunnat eivät enää vastaa korjausavustuksista. Niistä vastaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.
 

Asiakas voi hakea korjausavustuksia kirjautumalla ARA:n verkkoasiointipalveluun. Sähköisen järjestelmän käyttö nopeuttaa hakemusten käsittelyä ja parantaa asiakkaan mahdollisuutta seurata hakemustaan. Henkilöasiakkaat voivat jättää avustushakemuksensa myös paperisena. Myönnettävät avustusmuodot ovat asuntojen korjausavustus, avustus jälkiasennushissin rakentamiseen sekä esteettömyysavustus.

Avustusten hakemisessa on jatkuva haku ympäri vuoden

Asuntojen korjausneuvonnassa avustaa myös Vanhustyön keskusliitto

VTKL:n 15 alueellista korjausneuvojaa avustavat sotainvalideja, veteraaneja ja muita ikääntyneitä ihmisiä asunnossa tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa ja korjausavustusten hakemisessa.

Korjaukset ja korjausavustukset

Korjaukset ja korjausavustukset

Asioi verkossa

Ajankohtaista

Yhteystiedot

Kalevi Harinen

rakennustarkastaja
040 105 3201
kalevi.harinen@raakkyla.fi

Joni Rytkönen

apulaisrakennustarkastaja
050 434 2473
joni.rytkonen@raakkyla.fi

Sivu arviointi ja palaute