Energia- ja korjausavustukset

Korjajaukset ja korjausavustukset

Energia- ja korjausavustukset

 

Energia-avustukset

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2022.

Avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat henkilöt, taloyhtiöt ja ARA-yhteisöt.

Korjausavustukset

Korjausavustuksia voivat hakea ruokakunnat (kotitaloudet), joissa on 65 vuotta täyttänyt tai vammainen henkilö.

Avustusta myönnetään omakotitalon tai asunto-osakkeen korjaamiseen. Avustuksen määrä on enintään 50 % hyväksyttävistä korjaus­kustannuksista. Erityisestä syystä avustusta voidaan myöntää 70 %.

Avustuksen saamisen ehtona on, että töitä ei ole aloitettu ennen avustuspäätöstä. Jos hakijalla on tarve aloittaa työt ennen avustuspäätöstä, on hakijan haettava ensin ARAlta aloituslupa töiden aloittamiseen.

Avustusten hakeminen

Asiakas voi hakea energia- ja korjausavustuksia kirjautumalla ARA:n verkkoasiointipalveluun. Sähköisen järjestelmän käyttö nopeuttaa hakemusten käsittelyä ja parantaa asiakkaan mahdollisuutta seurata hakemustaan. Henkilöasiakkaat voivat jättää avustushakemuksensa myös paperisena. Myönnettävät avustusmuodot ovat asuntojen korjausavustus, avustus jälkiasennushissin rakentamiseen sekä esteettömyysavustus.

Avustusten hakemisessa on jatkuva haku ympäri vuoden.

Asuntojen korjausneuvonnassa avustaa myös Vanhustyön keskusliitto

VTKL:n 15 alueellista korjausneuvojaa avustavat sotainvalideja, veteraaneja ja muita ikääntyneitä ihmisiä asunnossa tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa ja korjausavustusten hakemisessa.

Sivu arviointi ja palaute