Korjaukset ja korjausavustukset

Korjajaukset ja korjausavustukset

Korjausavustukset ovat siirtyneet kunnilta ARA:lle

Vuoden 2017 alusta lähtien ARA hoitaa korjausavustusten myöntämisen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hakemus jätetään ARAan, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen.
 

Asiakas voi hakea korjausavustuksia kirjautumalla ARA:n verkkoasiointipalveluun. Sähköisen järjestelmän käyttö nopeuttaa hakemusten käsittelyä ja parantaa asiakkaan mahdollisuutta seurata hakemustaan. Henkilöasiakkaat voivat jättää avustushakemuksensa myös paperisena. Myönnettävät avustusmuodot ovat asuntojen korjausavustus, avustus jälkiasennushissin rakentamiseen sekä esteettömyysavustus.

Avustusten hakemisessa on jatkuva haku ympäri vuoden.

Asuntojen korjausneuvonnassa avustaa myös Vanhustyön keskusliitto

VTKL:n 15 alueellista korjausneuvojaa avustavat sotainvalideja, veteraaneja ja muita ikääntyneitä ihmisiä asunnossa tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa ja korjausavustusten hakemisessa.

Sivu arviointi ja palaute